29 september 2016

Geen enkele zee ontkomt aan menselijke verstoringen

De invloed van menselijke verstoringen op zeeën en oceanenUit onderzoek blijkt dat ruim veertig procent van de zeeën en oceanen op Aarde zwaar te lijden heeft van menselijke invloeden. Er is, uitgezonderd enkele gebieden bij de Polen, geen zeegebied meer dat ontsnapt aan menselijke verstoringen. Achttien onderzoekers onder leiding van ecoloog Ben Halpern (University of California, Santa Barbara) hebben vandaag de resultaten van het onderzoek in Science gepubliceerd. Zij maakten een inventarisatie van alle denkbare verstoringen die mensen kunnen veroorzaken, zoals klimaatverandering, waterverzuring, visserij en chemische vervuiling. Aan alle verstoringen, 17 in totaal, werden gewichten gehangen. De totale verstoring leverde per vierkante kilometer één getal op en daar werd de kaart van de zeeën en oceanen gemaakt die hierboven te zien is1. Niet verwonderlijk dat gebieden zoals de Noordzee, de wateren rond Japan en Zuidoost-Azië, de Rode Zee en rond de Caraïbische eilanden het meest te lijden hebben van de mens. Halpern et al hopen met de publicatie vooral een soort van ‘wake up call’ te hebben gemaakt, bedoeld voor overheden en beleidsmakers. De kaart werd vandaag ook gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de AAAS2. Te hopen valt dat men inderdaad wakker wordt van dit alarmerende bericht. Weten jullie het nog: het is vijf minuten voor twaalf! 🙁 Bron: NRC-Handelsblad, 15 februari 2008 + Universe Today.

Noot:
  1. Ook te bewonderen in Google Earth. []
  2. The American Association for the Advancement of Science. []
Share

Laat wat van je horen

*