17 december 2017

13.04 uur vanmiddag: Winter!

De winter start

De winter start

Straks om 13.04 uur breekt de winter aan. Dat moment wordt het solstitium genoemd, dat letterlijk ‘stilstand van de Zon’ betekent. Het middelpunt van de Zon bereikt dan het winterpunt van de ecliptica en ook z’n meest zuidelijke declinatie (-23

Laat wat van je horen

*