Weer eens een andere blik op Betelgeuze

Betelgeuze
Betelgeuze

De ster Betelgeuze kennen we allemaal. ? Orionis is de heldere rode ster in het sterrenbeeld Orion, die dezer dagen prachtig glorend aan de hemel staat. Het is een rode superreus op een afstand van 640 lichtjaar, waar onlangs nog een soort van interstellaire boeggolf bij ontdekt is. Het is één van de meest bestudeerde sterren en al sinds de jaren zeventig is het de eerste ster ná de Zon waarvan men afbeeldingen van de sterschijf heeft gemaakt. Eerst in niet visueel licht en in 1996 voor het eerst ook in visueel licht door de Hubble ruimtetelescoop. Grootste opvallendheid op die foto’s was een enorme heldere vlek op het oppervlak van Betelgeuze. Op 15 december 2008 werd Betelgeuze gefotografeerd door MOST, hetgeen staat voor Microvariability and Oscillations of STars, een Canadees project waar niet alleen professionele sterrenkundigen aan deelnemen, maar waar je ook als amateur voorstellen voor kunt doen! MOST is een waarneemsysteem dat alleen maar intensiteit kan zien. Van een ster proberen zo’n beetje alle systemen er een zo scherp mogelijk puntje van te maken, maar MOST doet dat expres niet. De telescoop van MOST is van het type Rumak-Maksutov en daarin wordt het sterbeeldje expres uit focus geplaatst. Dat levert dat gat in het midden op, hetgeen je dus niet op moet vatten als een gat middenin Betelgeuze. Zie de afbeelding hierboven. MOST maakt gebruik van zogenaamde Fabry microlenzen en die defocuseren het licht, d.w.z. spreiden het licht van 1 pixel naar een oppervlak van een aantal pixels. Voordeel is dat MOST in staat is om zeer geringe variaties in de helderheid op de verschillende delen van het oppervlak van een ster in kaart te brengen ((Ter analogie: stel je voor dat je naar de Empire State Building kijkt en ergens wordt een luxaflex 3 cm omhoog gedaan. MOST is in staat het lichtverschil wat daardoor ontstaat te meten.)). Zoals van Betelgeuze in dit geval. Weer eens een andere blik op een bekende ster. Bron: Mang’s Bat page.

Grootste Volle Maan tijdens ijspret

De Maan rijst op
De Maan rijst op
Vanmiddag was ik net als een ziljoen andere Nederlanders op het ijs om daar te genieten van de ijspret. Ik had m’n fotocamera bij mij om ’n zesjarige dochter op ’t ijs te vereeuwigen, terwijl ze bezig was haar eerste voorbereidingen als de toekomstige wereldkampioene schaatsen te treffen. Op een gegeven moment zag ik de bijna Volle maan boven enkele flats in de verte oprijzen. Het was een joekel van een maan, waar ik direct met m’n telelens bijgaande foto van gemaakt heb. Ik heb eerder al over het effect van de horizon op de schijnbare grootte van de maan gesproken. Maar dit keer is er niet alleen sprake van een schijnbaar effect, maar is de maan ook écht groot. Volgens de Sterrengids 2009 zal de Volle Maan komende nacht (04.26 uur exact)  z’n kleinste geocentrische afstand van dit jaar hebben. Dat wil zeggen dat de afstand van de Maan gemeten tot het centrum van de Aarde het kleinst is, 357.500 km om precies te zijn. Gevolg is dat deze versie van de Volle Maan zo’n 14% groter is dan andere Volle Manen in 2009 en zelfs 30% helderder. Wow! Bron: Sterrengids 2009.

Huygens start ’t jaar met nieuwjaarsreceptie

De voorzitter spreekt!
De voorzitter spreekt!
Gisteravond was het knallen bij sterrenkundevereniging Christiaan Huygens. Er was dan weliswaar geen fles champagne te bekennen, maar met een combi van een nieuwjaarstoespraak van de kersverse voorzitter, een astrokwis die voor het derde achtereenvolgende jaar werd gehouden plus als toegift een praatje over de nieuwste reflector van Guan Sheng Optical (GSO) was het een knallende avond. En daarmee ook de start van een nieuw seizoen van Huygens. Die voorzitter was Peter Boot, die eind november op een mini-ALV zoals dat in vaktermen heet ((Een Algemene Ledenvergadering zogezegd.)) als zodanig gekozen was, en die startte de avond met een lange toespraak. Nou ja lang, dat viel wel mee, het was alleen een lange lijst van mensen die hij bedankte voor hun inzet het afgelopen jaar. Drie kwartier later was de lijst afgewerkt en kon voorzitter Boot de plannen voor 2009 bekend maken. Uiteraard wees hij op het Internationale jaar van de Sterrenkunde 2009, waaraan Huygens meedoet door alle lezingen toegankelijk te maken voor het publiek! 😀 En dat alles gratis en voor niks. Na Boot was de beurt aan Kees Kwakernaak, Huygenslid van het vroege uur, die zoals gezegd voor het derde jaar al weer z’n befaamde Astrokwis organiseerde. Geholpen door z’n charmante assistente Ineke liet hij in twee rondes in totaal vijftig meerkeuzevragen zien waarmee je een astro-bingokaart moest volstrepen. Eigenlijk had ik glansrijk de eerste ronde gewonnen, ware het niet dat ene André Heijkoop stiekem op mijn bingokaart zat te kijken en er verkeerde antwoorden tussen zaten. 😎 Eén vraag was hoeveel manen de dwergplaneet Pluto heeft. Eén, twee of drie kon je kiezen. Drie werd er gezegd, maar zoals we allemaal weten was het twee, omdat Charon helemaal geen maan is. Nou, we gaan er van uit dat in de vierde versie van de astrokwis alles in orde zal zijn. 😉 Tenslotte die GSO telescoop. Peter Pulles, de bekende astrofotograaf uit het ‘verre’ Arkel had een kakelverse kijker van de firma Guan Sheng Optics ontvangen, eentje van het type Ritchey-Chrétien. Als ik het allemaal goed begrepen heb een 6″ F/9 telescoop, waarvan hij uitvoerig de details vertelde en die door sommigen als de frituurpan werd aangeduidt. Inclusief frituurolie-aftap aan de achterzijde. 🙂 Peter liet foto’s zien van objecten aan de hemel die hij met de telescoop plus z’n 350D Canon erachter gemaakt had.
Peter Pulles en z'n GSO
Peter Pulles en z'n GSO
Foto’s van onder andere de Krabnevel M1 in Stier. Probleem wat we constateerden was dat de sterren niet echt scherp waren. Het waren kleine vlekjes. Peter zou samen met z’n sterrenmaat Gerrit uit Schaluinen proberen te  achterhalen wat daar precies de oorzaak van was, dus dat krijgen we vast een volgende keer te horen. Afijn, tegen twaalven was ’t allemaal zo’n beetje afgelopen en ging iedereen weer huiswaarts door de ijzige kou. Brrrrr… Oh ja, wie was één van de winnaars van de Astrokwis? Juist ja, ene André Heijkoop. 👿

Marsstenen bewegen door de wind

Marsstenen door Spirit gefotografeerd
Marsstenen door Spirit gefotografeerd
Onderzoek met de Marsrover Spirit heeft laten zien dat de wind op Mars in staat is om kleine stenen te laten bewegen en ze vervolgens bepaalde patronen te laten vormen. Het gaat om stenen van 5 tot 7 cm doorsnede. Op zich is de windsnelheid op Mars te laag om stenen van deze afmetingen te laten voortbewegen, maar men vermoedt dat door de wind het zand rondom de stenen verplaatst. Daardoor ontstaat er achter zo’n steen in de windluwte een soort gat en vóór de steen een heuveltje. Op een gegeven moment gaat de steen dan in het gat rollen en komt zo een paar centimeter verder. Als je een paar stenen achter elkaar hebt wordt het echter ingewikkelder, want dan beïnvloeden die stenen de wind. Computersimulaties van een team sterrenkundigen onder leiding van Jon D. Pelletier (The University of Arizona) heeft laten zien hoe dat complexe spel van wind, zand en stenen op elkaar reageert. De uitkomsten van die simulaties vergeleken ze vervolgens met de foto’s van stenen die door Spirit werden gemaakt en het bleek dat de voorspelde patronen (zie afbeelding hieronder) overeenkwamen met de waarnemingen. Op Aarde komen dat soort processen van erosie en sedimentatie ook voor, al zijn er ook verschillen doordat planten en dieren hier ook een rol spelen. Ik neem niet aan dat die ook op Mars een rol spelen. Hoewel? 😉 Bron: Eurekalert.

Computersimulatie van bewegende Marsstenen