19 maart 2018

Turbulentie speelt rol bij vorming zware sterren

Wolken waarin sterren ontstaan

Wolken waarin sterren ontstaan

Grosso modo kunnen we sterren in twee categorie

Laat wat van je horen

*