20 april 2018

Aanwijzingen voor rol donkere materie in het vroege heelal

Stelsels in de GOODS survey

Stelsels in de GOODS survey

Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat koude donkere materie een belangrijke rol heeft gespeeld in het vroege heelal, zo’n 2

Laat wat van je horen

*