24 februari 2018

Student vindt meteorietkrater via Google Earth

De ontdekte meteorietkrater

Hij heet Duane Hamacher en hij studeert aan de Macquarie Universiteit ergens in Australi

Laat wat van je horen

*