20 april 2018

Amsterdam brengt lichtvervuiling in kaart

De lichtvervuiling van Amsterdam in kaart gebracht

De gemeente Amsterdam heeft, als eerste grote gemeente in Nederland, de lichtvervuiling boven Amsterdam in kaart gebracht. Een teveel aan licht ontregelt de natuur en de mens. Amsterdam wil lichthinder en lichtvervuiling tegengaan, minder energie verspillen

Laat wat van je horen

*