19 februari 2018

Elliptische sterrenstelsels blijken toch stervorming te kennen

Stervorming in de kern van NGC 4150

Het beeld dat elliptische sterrenstelsels uit oude, roodgekleurde

Laat wat van je horen

*