24 maart 2018

Hebben kometen water op aarde gebracht?

Het water op komeet Hartley 2 heeft dezelfde eigenschappen als aards water

Niet alleen planeto

Laat wat van je horen

*