17 maart 2018

Zware sterren worden als reuzen geboren

De Hoefijzernevel of Messier 17, waarin de reuzenster B275 zich bevindt

Amsterdamse astronomen hebben aangetoond dat zware sterren in wording veel groter zijn dan volwassen zware sterren. Zij bevestigen de theorie dat zware sterren aan het eind van hun vormingsproces nog verder samentrekken, totdat zij een stabiel evenwicht hebben bereikt. De bevindingen zijn gepubliceerd in Astronomy & Astrophysics.

Laat wat van je horen

*