24 maart 2018

Bouwstenen van DNA en aminozuren ontdekt in interstellaire ruimte

Green Bank Molecules

De Green Bank Telescope, plus een aantal moleculen die ermee ontdekt zijn in de interstellaire ruimte

Met behulp van nieuwe technologi

Laat wat van je horen

*