23 februari 2018

De speurtocht naar donkere energie is begonnen!

DES_mozaiek
Op 31 augustus j.l. is het grootscheepse onderzoek naar donkere energie gestart, de Dark Energy Survey (DES). Dat is

Laat wat van je horen

*