16 december 2017

Witte dwergen snoepen graag van planeten

white dwarf with rocky ring

Witte dwergen zijn de dichte restanten van zon-achtige sterren die hun brandstof verbruikt hebben en zijn ingestort tot een object ter grootte van de aarde. Witte dwergen bestaan vooral uit koolstof en zuurstof en hebben een soort van atmosfeer van zuivere waterstof en helium. Bij sommige witte dwergen blijkt de atmosfeer “vervuild” te zijn met andere elementen, zoals silicium en ijzer. Waar komt dit materiaal vandaan?

Volgens de gangbare theorie zijn deze elementen simpelweg afkomstig vanuit het inwendige van de witte dwerg. Dat blijkt echter niet te kloppen: men heeft namelijk 89 witte dwergen onderzocht en de mate van vervuiling bepaald. Het blijkt dat

Laat wat van je horen

*