16 december 2017

ESO-observatoria nu te bezoeken via Google Streetview

laatste ALMA antenne
De observatoria van de Europese Zuidelijke Sterrewacht in Chili zijn voortaan te bekijken in Google Streetview! Het Google-team heeft een bezoek gebracht aan de drie belangrijkste sites van de ESO, namelijk Paranal (thuis van de Very Large Telescope), La Silla

Laat wat van je horen

*