24 mei 2018

Elvis has left the building – of niet?

voyager 1 solar system

Het was de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws: Voyager 1 heeft het zonnestelsel verlaten! Maar is dat ook zo? Wel, een soort van. In werkelijkheid heeft Voyager 1 de heliopauze verlaten – het gebied waarin de invloed van de zonnewind plaatsmaakt voor de invloed van de interstellaire ruimte.

Kijk, de zon produceert namelijk meer dan alleen licht en warmte. Vanaf onze moederster stroomt ook voortdurend een “rivier” van elektrisch geladen deeltjes de ruimte in. Dit zijn vooral elektronen en protonen (ge

Laat wat van je horen

*