21 maart 2018

IJzer hindert energietransport in ster meer dan gedacht

inwendige van de zon klein

Laboratoriummetingen onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in de zon wijzen erop dat de opaciteit (

Laat wat van je horen

*