21 februari 2018

Exploderende sterren helpen donderwolken op aarde doorgronden

cosmic_rayklein

Hoe ontstaat bliksem in een donderwolk? Dat is moeilijk te onderzoeken

Laat wat van je horen

*