27 mei 2018

Bij wat voor soort sterren kunnen rotsplaneten ontstaan?

rocky exoplanet

Naarmate astronomen meer en meer planeten buiten het zonnestelsel vinden, proberen ze patronen en eigenschappen te achterhalen die wijzen op een verband tussen het soort sterren en het soort planeten, oftewel welke typen planeten een grotere kans hebben om gevonden te worden bij een bepaalde type ster. Dit zou het proces van planeten ontdekken eenvoudiger moeten maken en onze kennis van het ontstaan van het zonnestelsel vergroten.

Als een ster jong is, wordt deze omgeven door een roterende schijf van gas en stof, waaruit de planeten ontstaan. Dat betekent dat de samenstelling van de ster van invloed zou moeten zijn om de samenstelling van de omringende planeten. Voorgaande onderzoeken hebben inderdaad uitgewezen dat Jupiterachtige gasreuzen vaker voorkomen bij sterren met een hoog ijzergehalte. Maar hoe zit het met rotsachtige “aardes”?

Een team van astronomen heeft zeven sterren bestudeerd, in een poging antwoord te geven op dit boeiende vraagstuk. De sterren in kwestie zijn allemaal in het bezit van minimaal

Laat wat van je horen

*