24 januari 2018

Komende nacht is het maximum van de meteorenzwerm Boötiden

Bootiden_2016 Kaartje van de radiant van de Bo

Laat wat van je horen

*