26 mei 2018

De expansie van het heelal verloopt heel isotroop

planck_cmb

E

Laat wat van je horen

*