31 juli 2014

Fermi-gegevens Melkwegcentrum aanwijzing voor donkere materie

ScreenHunter_231 Apr. 03 20.42

Gebruikmakend van gegevens van gammastraling afkomstig uit het centrum van onze Melkweg, verzameld met NASA’s Fermi Gamma-ray Space Telescope hebben sterrenkundigen ‘prikkelende aanwijzingen’ gevonden voor donkere materie als bron van deze straling. Met Fermi’s Large Area Telescope (LAT) is gammastraling gevonden, waarvan een deel verklaard kan worden door bronnen zoals pulsars en botsingen van kosmische straling […]

Over kwintessens, fantoomvelden en dynamisch kwantum vacuüm

darkenergy

Sinds in 1998 twee onafhankelijke teams van sterrenkundigen met behulp van supernovae ontdekten dat het heelal versneld uitdijt heeft men zich het hoofd gebroken over de vraag wat deze versnelling precies veroorzaakt. De kracht die de versnelling veroorzaakt wordt de donkere energie genoemd – dankzij de metingen van de Europese Plancksonde (zie afbeelding hierboven) weten […]

Zijn de dinosauriërs uitgeroeid door donkere materie?

dinosauriers

Het lijkt een tikkeltje vergezocht, maar twee natuurkundigen – Lisa Randall en Matthew Reece (Harvard Universiteit), niet de minsten in hun vakgebied – hebben het aangedurfd om een verband te brengen tussen het uitroeien van de dinosauriërs, 66 miljoen jaar geleden door de inslag van een groot object op aarde, en donkere materie. De gedachte […]

De Moeder van Bert & Ernie

donkerematerie

Ik kwam deze interessante grafiek tegen, waarin talloze intrigerende namen vermeld staan, zoals Bulbulon, Boehmot en Daemon – tikkeltje diabolisch zo te zien – en ‘de Moeder van Bert & Ernie’. Het ligt niet echt voor de hand als je dat zo ziet, maar het zijn allemaal deeltjes of signalen van deeltjes, die afgelopen tien […]

Leidse sterrenkundigen zien lichtpuntje in zoektocht naar donkere materie

spectrum

De Leidse astrofysicus Alexey Boyarsky en zijn medewerkers hebben mogelijk een spoor van donkere materie geïdentificeerd dat leidt naar een nieuw deeltje: het steriele neutrino. Een onderzoeksgroep in Harvard deed dezelfde ontdekking op nagenoeg hetzelfde moment. De twee groepen maakten deze week bekend dat ze een indirect signaal gevonden hebben van donkere materie in het spectrum […]

Heeft XMM Newton ‘steriele neutrino donkere materie’ gezien?

abell426_Perseus

Kortgeleden verscheen dit wetenschappelijke artikel op de ArXiv, hetgeen de geruchtenmachine weer heeft doen zwellen dat wellicht deeltjes donkere materie zijn waargenomen: Detection of An Unidentified Emission Line in the Stacked X-ray spectrum of Galaxy Clusters, auteurs: Esra Bulbul, Maxim Markevitch, Adam Foster, Randall K. Smith, Michael Loewenstein, en Scott W. Randall (NASA/Harvard-Smithsonian), to be […]

Ook in China gaat de jacht op donkere materie beginnen

pandax_detector

Er wordt door veel internationale teams van natuurkundigen al jaren gejaagd op donkere materie – de mysterieuze substantie die ruim 80% vormt van alle materie in het heelal – en dat gebeurt met name met experimenten in de Verenigde Staten en Italië. Maar binnenkort gaat de jacht ook beginnen in China, want begin dit jaar […]

CoGeNT ziet een jaarlijkse variatie in donkere materie

De jaarlijkse beweging van de aarde gaat zomer's met de stroom donkere materie mee

Natuurkundigen hebben met de CoGeNT detector (afbeelding links), diep onder de grond in het Soudan Underground Laboratory in Minnesota (VS), een jaarlijkse variatie gevonden, die volgens hun wellicht samenhangt met de variatie van donkere materie als gevolg van het draaien van de aarde om de zon – lees hier het vakartikel erover. Die variatie zou […]

BaBar detector ziet aanwijzing voor bestaan van donker foton

Het signaal van een donker foton

Recent onderzoek van botsende elektronen en positronen in de BaBar deeltjesversneller van het Amerikaanse SLAC National Accelerator Laboratory heeft een aanwijzing gegeven voor het bestaan van een zogenaamd donker Higgs boson of donker foton met een massa van 8,63 GeV. Zo’n donker foton is het ‘ijkdeeltje’ dat de overbrenger zou zijn van een nieuw type […]

De Big Rip – wat is dat precies?

Big_rip

Een paar dagen terug had ik een blog over het einde van het heelal, waarbij de expansie van het heelal steeds sneller zou gaan, resulterend in een zogenaamde hittedood van het heelal, een de Sitter heelal genaamd. Het duurt lang voordat we dat meemaken, pakweg 10^145 jaar volgens schattingen, maar da’s altijd nog korter dan […]