Tagarchief: kosmische microgolf-achtergrondstraling

Hoe de ene kosmische achtergrond de andere kosmische achtergrond kan helpen

De The cosmic infrared background at 857 GHz as seen by the European Space Agency's Planck mission. (Courtesy: ESA/Planck)
De CIB, waargenomen bij een frequentie van 857 GHz door Planck. (Credit: ESA/Planck)

Vanuit alle richtingen in de ruimte komt diffuus licht onze kant op, licht dat als een soort van achtergrond aan de hemel te vinden is. De bekendste is de in 1964 ontdekte kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: ‘cosmic microwave background’, CMB), maar een andere is de kosmische infrarood achtergrondstraling (‘cosmic infrared background’, CIB), die in de jaren negentig werd gedetecteerd. Sterrenkundigen hebben nu ontdekt dat de ene kosmische achtergrond de andere kan helpen – specifieker: ze hebben ontdekt hoe je ongewenste informatie in de CMB eruit kunt filteren door gebruik te maken van informatie in de CIB. Zo is men geïnteresseerd in de polarisatie van het licht van de CMB, licht dat al dateert van slechts 390.000 jaar na de oerknal, maar dat onderweg naar de aarde door tal van processen wordt ‘vervuild’. Zo is daar de polarisatie die ontstaat door lokaal stof van onze eigen Melkweg. In 2014 dacht het team van de BICEP2 detector op de Zuidpool zogeheten B mode polarisatie te zien van zwaartekrachtsgolven, afkomstig uit de inflatieperiode van de oerknal. Maar dat was achteraf gezien slechts polarisatie door lokaal stof, zo liet de Planck satelliet ons zien.

planck_cmb
De CMB, waargenomen door Planck. (Credit: ESA/Planck)

Een andere vervuiling is die van zwaartekrachtslenzen, licht dat verbogen wordt doordat tussen de aarde en de bron liggende clusters van sterrenstelsels de ruimte doen krommen. Patricia Larsen (University of Cambridge) en haar collega’s hebben nu ontdekt hoe de CIB kan helpen die laatste categorie van ongewenste ruis kan verhelpen, hoe het lenseffect teniet kan worden gedaan. Als die ruis verwijderd is hoopt men een signaal over te houden dat alleen afkomstig is van die primordiale zwaartekrachtsgolven, die dateren uit de allereerste seconde van het heelal. :bron: Bron: Physics World.

First light voor BICEP3

Dibujo20150615-first-light-bicep3-first-six-hours-bicep-580x526

De BICEP3 (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization #3) telescoop heeft z’n eerste licht uit het heelal ontvangen – ‘First Light’ zoals dat in de astrowereld heet. Ehhh… BICEP3, dat klinkt bekend, hadden we dat niet eerder gehoord? Yep, vorig jaar was er veel ‘gedoe’ met de voorganger van BICEP3, niet zo verrassend BICEP2 genaamd. Op 17 maart 2014 kwam het wetenschappelijk team van de BICEP2 detector op het Scott Amundsen station op de Zuidpool met de opzienbarende melding dat zij in de kosmische microgolf-achtergrondstraling (CMB, ‘cosmic microwave background’) een signaal van polarisatie hadden gezien, dat volgens de onderzoekers ontstaan zou zijn door zwaartekrachtsgolven, afkomstig uit de inflatieperiode van de oerknal, het moment 13,8 miljard jaar geleden dat het heelal ontstond. Maanden na de bekendmaking bleek echter door metingen met de Planck sonde dat dit signaal een andere oorzaak had, namelijk stof uit onze eigen Melkweg. BICEP2 werd ontmaskerd, de deceptie bij de onderzoekers was groot. Maar ze bleven niet bij de pakken neerzitten en eind vorig jaar en begin dit jaar werd opvolger BICEP3 gebouwd, een telescoop met een grotere opening (68 bij 26 cm), meer lichtopbrengst (f/1.6 van BICEP3 t.o. f/2.4 van BICEP2), een grote hoekresolutie (0,35 x 0,7°) en negen keer meer bolometers (2560 bij BICEP3 t.o. 288 bij BICEP2). Zie ook de afbeelding hieronder. Het resultaat van deze verbetering mag er zijn: hierboven zie je het resultaat van een test waarbij BICEP3 zes uur naar een stukje van de CMB aan de hemel keek – de kleuren duiden zeer kleine temperatuursverschillen aan. Daaronder hetzelfde stukje hemel, zoals waargenomen door de WMAP-satelliet (een voorganger van Planck) gedurende… negen jaar!

bicep1-bicep2-keck-array-bicep3

Dit ‘First Light’ is nog maar een test, maar het is veelbelovend. Met BICEP3 gaat men bij een frequentie van 95 GHz de CMB bestuderen, op zoek naar zogeheten B-mode polarisatie, een bepaalde vorm van polarisatie van het oudste licht van het heelal, licht dat 380.000 jaar na de oerknal tijdens het moment van ‘het laatste oppervlak van verstrooiing‘ vrijkwam. Het team van BICEP3 denkt dat ze kunnen aantonen dat niet alle B-mode polarisatie door stof uit de Melkweg wordt veroorzaakt, maar dat een klein gedeelte ervan een kosmische oorsprong heeft, gelegen in de zeer kortstondige inflatieperiode van de oerknal.

Rechts de zwaartekrachtsgolven, links de dichtheidsgolven. De verhouding tussen die twee wordt weergegeven door de parameter r.
Twee signalen in de CMB: rechts de zwaartekrachtsgolven uit de inflatieperiode van de oerknal, links de dichtheidsgolven, van latere datum. De verhouding tussen die twee wordt weergegeven door de parameter r.

In 2015 wil men data vergaren met BICEP3 en in 2016 wil men de eerste resultaten publiceren. We wachten met spanning af! :bron: Bron: Francis Naukas.

Planck: eerste sterren heelal ontstonden 100 miljoen jaar later dan gedacht

Polarisation_of_the_Cosmic_Microwave_Background_node_full_image_2

Vandaag zijn de definitieve artikelen en gegevens van het onderzoek gepubliceerd dat de Europese Planck sonde tussen 2009 en 2013 gedaan heeft aan de polarisatie van de kosmische microgolf-achtergrondstraling, het restant van de hete straling uit de tijd van de oerknal, waarmee 13,8 miljard jaar geleden het heelal ontstond. Aan de resultaten ervan is op de Astroblogs al veel aandacht geschonken, maar dat was met name vanwege de BICEP2-discussie. Het licht van die straling werd voor het eerst uitgezonden toen het heelal 380.000 jaar oud was, ten tijde van de zogeheten ‘last surface of scattering‘, toen materie en straling door de steeds lagere temperatuur van het heelal loskoppelden. Na dat moment brak in het jonge universum het tijdperk van de donkere eeuwen aan, waarin alles letterlijk donkere werd, simpelweg omdat sterren en sterrenstelsels ontbraken. Sterrenkundigen dachten jarenlang dat zo’n 450 miljoen jaar na de oerknal een einde kwam aan de donkere eeuwen, doordat de eerste sterren met hun ultraviolette straling de omringende gaswolken reïoniseerden en de kosmische mist optrok. Uit de Planck-metingen blijkt dat die eerste sterren pas 550 miljoen jaar na de oerknal hun werk deden, dus 100 miljoen jaar later. De reïonisatie duurde zelf ook lang, want pas 900 miljoen jaar na de oerknal was alle gas gereïoniseerd.

The_history_of_the_Universe
De geschiedenis van het heelal, van het moment van de oerknal tot nu. Dubbelklikken om de afbeelding te verplanckeriseren.

 

De resultaten van de polarisatiemetingen zijn aanvullend op hetgeen het onderzoeksteam van Planck eerder heeft gepubliceerd over de temperatuursfluctuaties in de kosmische straling. Met die 550 miljoen jaar van het verschijnen van de eerste sterren hebben de sterrenkundigen wel een groot probleem: met Hubble zijn sterrenstelsels gefotografeerd, die er al 300 á 400 miljoen jaar na de oerknal waren. Daar moet dus nog eens goed naar gekeken worden. Hieronder een foto van de waarneming aan de polarisatie in de kosmische straling – dubbelklikken voor een grotere, geanimeerde versie ervan.

Polarisation_of_the_Cosmic_Microwave_Background_full_sky_and_details_medium

:bron: Bron: ESA.