21 februari 2024

The Edge: gevaarlijke ideeën op de loer!

The Edge, webtijdschrift
Af en toe komt een onderwerp voor een astroblog ook gewoon aanwaaien. Vandaag zat ik in de Volkskrant in de Kennisbijlage een recensie te lezen van een boek van de natuurkundige Leonard Susskind. Het boek heet The Cosmic Landscape en in het boek gaat het over het antropische principe (AP). Dat principe is al vrij oud, in 1973 kwam de theoretisch natuurkundige Brandon Carter er als eerste mee aan. Met AP wordt bedoeld dat de vele natuurconstanten precies zijn zoals ze zijn omdat er anders geen mensen in het heelal zouden kunnen ontstaan. Zo is één van de natuurconstanten de zgn. Fine-structure constante en de waarde daarvan is 7,297352568(24) x 10¯³. Zou die laatste 8 een 7 zijn geweest dan is de kans erg groot dat het gehele universum er anders uit zou zien en dat de mensheid nooit zou kunnen ontstaan. In zijn boek gaat Susskind hier allemaal verder op in. ‘Goh, leuk om eens aandacht aan te besteden in m’n astroblog’ denk ik dan en dus ga ik op Internet even googelen om meer info. Ik typ dus “Susskind + Anthropic principle’ in het Google-venster en de eerste hit verwijst mij naar de website van The Edge. ‘The Edge’?, nooit van gehoord. Daar een lange discussie tussen Susskind, als voorstander van AP, en Lee Smolin, de kosmoloog die tegenstander is. Discussie is erg ingewikkeld en ik vraag mij af of dat enigszins te vertalen is voor deze astroblog. Even later lees ik de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad (jazeker, op zaterdag willen er hier wel eens meerdere kranten in huis verschijnen, een mens moet toch wat) en wat lees ik op de voorkant daarvan: een groot artikel over ….. The Edge! Goh, die was ik toch net een kwartier eerder ook al tegengekomen. The Edge blijkt dus een webtijdschrift te zijn dat onder andere boeiende, maar ook lange discussies tussen wetenschappers publiceert. In de NRC gaat het om 119 wetenschappers die gevraagd is naar ‘gevaarlijke ideeën’. De ideeën die Copernicus en Darwin in hun tijd hadden over de positie van de Aarde in het universum respectievelijk de ontwikkeling van leven waren toen in de ogen van tijdgenoten erg gevaarlijk. Welke ideeën zijn nu anno 2006 gevaarlijk? Bij die 119 wetenschappers zitten ook enkele astronomen, zoals Martin Rees, Piet Hut (Nederlandse astronoom, jazeker), Frank Tipler én… Leonard Susskind en Lee Smolin. Wat zijn nu precies volgens deze gerenommeerde astronomen vandaag de dag gevaarlijke ideeën? Welke ideeën kunnen in 2006 dus als aanstootgevend worden beschouwd, terwijl ze over tweehonderd jaar wellicht als briljant zullen worden ervaren? Daarover zal ik morgen in deze astroblog over schrijven………. wordt vervolgd!

Share

Speak Your Mind

*