Site pictogram Astroblogs

Het is vijf voor twaalf

Credit: Internetweekly.

Credit: Internetweekly.

Gisteren werd bekend gemaakt dat het vijf voor twaalf is. Dat wil zeggen dat wetenschappers van het Bulletin of the Atomic Scientists de zogenaamde Doomsday Clock twee minuten hebben opgeschoven naar het fatale moment van 12.00 uur. Sinds 1984 heeft die noodklok niet zo dicht gestaan bij de ‘midnight’ en dat komt niet alleen door de dreiging die uitgaat van de 27.000 kernwapens in de wereld, waarvan er 2.000 direct gelanceerd kunnen worden. De wetenschappers zijn óók voor het eerst bezorgd over de klimaatverandering die er plaatsvindt en die steeds duidelijker gevolgen begint te krijgen. Het was geen toeval volgens mij dat ook gisteren door het Platform Communication on Climate Change (PCCC) de De staat van het Klimaat 2006 is gepubliceerd. Op de website van het klimaatportaal, waar die PCCC-uitgave te downloaden is, staat over die klimaatsverandering: Niettemin zijn er ontwikkelingen gaande in het klimaat, die eigenlijk alleen maar kunnen worden verklaard door menselijke invloeden. Zowel de aanwijzingen hiervoor vanuit de waarnemingen als de wetenschappelijke onderbouwing ervan worden jaarlijks sterker. Als ik dat lees krijg ik sterk het vermoeden dat de zware storm die West-Europa gisteren teisterde een geplande actie was om ons eventjes met de neus op de feiten te drukken 😉 .

Een letterlijke illustratie dus van de noodroep van de wetenschappers om iets aan het klimaat te doen, want anders krijgen we regelmatig van dit soort stormen. Die Doomsday Clock is ingesteld in 1947 door genoemde wetenschappers om de dreiging van een nucleaire ramp zichtbaar te maken. Sinds dat jaar is de klok 18 keer gewijzigd, waarbij de periode tussen 1953 en 1960 het dieptepunt was, want toen stond de klok op twee minuten voor twaalf (zie grafiek). In het opschuiven van de wijzers de laatste keer speelde overigens niet alleen de klimaatsverandering een rol. Er is ook een nieuwe nucleaire situatie door landen als Noord-Korea en Iran. Sinds 1991 is er continue een verslechtering van de klok opgetreden en zijn we dichter bij de fatale 12 uur gekomen. Wanneer bereiken we het keerpunt? Bron: The Bulletin of the Atomic Scientists /NRC-Handelsblad 18 januari 2007.

Mobiele versie afsluiten