19 juli 2024

Newton voorspelde einde van de wereld in 2060

ms44a.jpg

Credit: Jewish National & University Library (JNUL)

Volgens de beroemde Engelse natuurkundige Isaac Newton (1643-1727) zal de wereld in 2060 vergaan. Aldus een brief van hem uit 1704 [1]in de link is de brief in z’n volle resolutie te zien, 2,7 Mb groot die vanaf morgen tot 17 juli in Jeruzalem in de Jewish National & University Library (JNUL) tentoongesteld zal zijn, samen met een serie manuscripten onder de naam “Newton’s secrets“. De manuscripten geven inzicht in Newton’s ideeën over alchemie, Bijbelse interpretaties, de architectuur van de Joodse tempel én de Apocalyps. In de brief uit 1704 past Newton een soort van exegese toe op het Bijbelboek van Daniël en komt hij tot de conclusie dat de wereld 1260 jaar moet eindigen ná het jaar 800, het jaar dat met de keizerskroning van Karel de Grote het Heilige Rooms Rijk in West-Europa begon. Ook zonder zakjapanner kunnen we zien dat dat leidt tot 2060. We moeten dus nog 53 jaartjes geduld hebben voordat we weten of Newton het bij het rechte eind had of niet. Als ik alle rampspoed om mij heen zie denk ik dat hij wel eens gelijk kan krijgen [2]zie als voorbeeld m’n astroblog over de Doomsday clock. 🙁 Bron: Physicsorg.com.

Voetnoten

Voetnoten
1 in de link is de brief in z’n volle resolutie te zien, 2,7 Mb groot
2 zie als voorbeeld m’n astroblog over de Doomsday clock
Share

Comments

 1. Wij leren nú van de Bijbel dat de *Rapture* is op 21 mei 2011 AD.
  Vijf maanden* later is de grote verschrikking, de Dag van het Oordeel op 21 oktober 2011 AD
  * … maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. (Openbaring 9:5)

  The Bible is a Book that is absolutely true and trustworthy. It is the centerpiece, the keystone of this study.
  Website Family Radio: Time Has An End – A Biblical History of the World 11.013 BC – AD 2011 http://www.timehasanend.org/

 2. En waar is dat allemaal op gebaseerd?

 3. Als jezus zelf niet de datum weet wie is Newton dan om de datum te weten. Alleen de Schepper kent deze datum en verder niemand anders.

 4. Eh.. ik weet wel wanneer het allemaal staat te gebeuren. Lees m’n dossier maar over het einde van alles.

 5. salaam alles goed???

 6. Bol maar af. Wa'z dannouweer voor een uitdrukking ❓

 7. "Afbollen" = weggaan of opstappen. Ik heb de indruk dat het voornamelijk een Vlaamse uitdrukking is, weinig gebruikt in Nederland.

 8. er word om het jaar gezegd waneer de wereld vergaat (2000,2001,2010,2012,2060)

  ik geloof niet in deze fabels

 9. aks ik zo om me heen kijk denk ik best dat er een einde van de wereld komt kijk nu is naar al die aardbevingen en naar die tsunami`s ze komen steeds vaker en vaker en natuurlijk helpen wij zelf ook mee denk maar aan de opwarming van de aarde.

  dus ik denk dat er zeker een kern van waarheid inzit alleen geloof niet dat de aarde binnen zoveel jaar weg is maar zeker wel grote schade heeft

 10. In 2060 vergaat de wereld volgens Newton. Dan trekken we er nog 26 jaar vanaf. En komen dan uit in 2034. Ik geloof en dit geinspireerd door de Bijbel dat dit jaartal dichter bij de waarheid ligt. Maar waar hebben we het nu over. De wereld vergaat zegt men. Volgens de Bijbel vergaat de aarde zelf helemaal niet. Ja de zondige wereld. Satans wereld vergaat ja in Armageddon. Net als met de zondvloed is gebeurt. Maar nu niet met water een geweldadige vloed. Maar door vuur. En niet door kometen en andere hemellichamen die in botsing komen met de aarde. Maar door vuurspuwende bergen. Er zijn genoeg vuurspuwende bergen op aarde die nu slapen en in werking gesteld kunnen worden. Voorbeelden uit de Bijbel zijn ten noemen: De vernietiging van Sodom en Gomorra. De uittocht van het volk Israel uit Egypte. Waarbij de vulkanen van Santorinie bij Griekenland werden gebruikt.

 11. Het is inderdaad een stomme vraag Adrianus V. Omdat je niet op de hoogte bent van de Bijbelse tijdsberekening omtrent het jaar 1914. Dus als je van 2060 39 jaar aftrekt kom je uit in 2021 wat niet klopt met de Bijbelsetijdsberekening. Maar waarom 1914. Omdat in dat jaar de Zeven-Tijden-der-Heidenen eindigden. Dit staat te lezen in Daniel 4; vers 10 tot 16. Over een grote boom die werd omgehakt en verzegeld werd met een ijzeren en koperen band. En vers 16 zegt: En laten er zeven tijden over hem voorbij gaan. In het jaar 607 VGT, moest de laatste Koning van Israel Zedekia zijn kroon afzetten. Dat betekend dat het toenmalige Koninkrijk Israel overheerst en verwoest werd door Koning Nebukadnezar van Babylon. Uit de schrift blijkt dat 3 en halve tijd overeenkomt met 360 dagen. Dus 7 maal 360 dagen is 2520 dagen. Volgens de Bijbelse regel word een dag voor een jaar gerekend. Dus 2520 Dagen is 2520 jaar. Vanaf 607 vgt tot 1914 gt is 2520 jaar. Aangezien Noach in 120 de ark bouwden eindigd de tegenwoordigheid van Christus die dus begon 1914 in het jaar 2034. Mattheus 24; vers 37. Want net zo als de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon de mensen zijn.

 12. Ja jammer Adrianus V.

  Dat je het niet begrijpt. Er kan zo veel inzitten om dingen te ontzenuwen.

  lees het nog eens na. Heb je een Bijbel?

 13. Ja Newton de natuurkundige kan zo veel zeggen in 2060 pas het vergaan van de wereld. En zijn brief uit 1704, wordt tentoongesteld in de Jewish National en University Library.

  Ja zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de tekenfilm van Argai. Uitgezonden door Nickelodium RTl 4. Bestaat Newyork en de huidige wereld ook nog steeds in 2075. Waarin Koningin Dark en trawanten de septer zwaait. En Allah weet wanneer. De God van de moslims genoemd. Volgens mij niet de ware God.

 14. Anne, blijf niet teveel met die voorspelling van Newton bezig, het is maar een mening van een mijnheer uit de 17e eeuw. Niemand weet of, wanneer en hoe het allemaal eindigt, dus speculeren daarover heeft geen zin. En de Bijbel als basis is ook gissen, want menig Bijbeldeskundige heeft op basis van dat boek al voorspellingen gedaan en die zijn nooit uitgekomen. Ergo, lees m'n andere astroblogs eens over heel leuke onderwerpen, die minder pessimistisch zijn.

  • adrianus V ge hebt helemaal gelijk 😉 ik weet nog goed in het jaar 1999 overgang naar 2000 dat iedereen in paniek was en er was totaal niets gebeurt :S ik snap niet waarom mensen zich zo verdiepen in die maya,bijbel verhalen die al een paar eeuwen / duizenden jaar oud zijn ? komop ik durf ervoor te wedden dat als wij met zo iets opkomen en ze in het jaar 2500 iets ervan vinden dat er dan ook paniek gezaait wordt 😉

  • Anoniem zegt

   domme mensen, nieman weet wanneer de wereld aat vergaan , alleen Allah !

 15. Volgens Nostradamus, zijn we in 2012 al aan de beurt !!

 16. poepje zegt

  gegroet mijn vrienden, ik ben van een andere planeet, onze planeet is gisteren ontploft zou ik bij iemand van jullie een tijdje mogen logeren?

 17. Over zo'n vier miljard jaar vergaat de aarde.

 18. Anoniem zegt

  Subhannaalah niemand weet wanneer de dag des oordeels zal zijn in het heilige boek staat(En niemand zal weten wanneer de dag de oordeels is alleen allah en zijn profeet vrzmh)!!!!!!

  Tegenwoordig zeggen ze de dag vergaat in 2012 hoe weten hun dat nou zelfs de gelovigen beginnen er in te geloven

 19. Adrianus V dat hoef je nieet te doen je gaat tog dood!!!:(

 20. Ik ben een jong meisje van 10 jaar ik heb naar onderzoek gedaan en allah swt heeft gezegd en niemand zal weten wanneer de de wereld zal vergaan niemand totdat de dag zal aanbreken niemand weet het niemand zag het zien aankomen 2012 is niet echt dames en heren ze zeiden pas nog dat het in mei zal gebeuren maar anoniem je hebt gelijkk ik zal je direct opzoeken..

 21. moge allah swt je een plek in het paradijs geven ameen heb ik het over yous10 en anoniemm

 22. dan ben ik al dood en god bepaalt wanneer de aarde al lang genoeg heeft bestaan en moet rusten in haar wereld!

 23. Anoniem zegt

  al sind,s menselijke christijke bijbelse geschiedenis is men op zoek naar dit zo andtwoorden zo ook danieel,ook hij vroeg zich af waneer zullen deze profetsieen in vervulling gaan dan8:13 endan12:8 maar vaneer begon deze profetsie ijgelijk,deprofetsie vantijd,tijden,en eenhalventijd,datis1260 jaar maal2=2520jaar doordanieel opgeschreven inhet jaar454vgt toen de joden uit ballinschap werden bevrijdt door koningcyrus van meden en persie deze profetsie hadt endubbelle vervulling van eenprofetsie de 70jaar weken,dat is490jaar deterug keer vande joden naar israel om de tempel,en om destad weer teherbouwen,tot dat de messias komt,dezeprofesie begon in hetjaar454vgt van af dat jaar gerekent totmet het jaar29gt dat jezus christus inhet najaar van29gt begon is489jaar,op dehelft van delaatsteweek,datis7jaar inhetvoor jaar van33gt,14nissan stierf jezus aan depaal,jezus is trouwens niet in hetjaar7vgt geboren zoals sommige doen geloven maar in het jaar2vgt rekenig,de70jaarweken,490 eindigden in hetjaar36gt toen denatieisrael verworpen werdt door jaweh endattoen ook heidenen waren uitgekozen omdeel temogen nemen aan de op richting van eenhemels koningrijk,een geestelijk priesterschap,enkonigschap,onderl lijding vanjezus als hogepriester.om nog terug tekomen op de profetsie van2520jaar danieel schreef deze 2profetsien op inhoofstuk2 van daieel en in hoofstuk4 vandanieel,voor detijdt van het einden.vanaf het jaar 454vgt rekening totmet haven wegen het 2520 jaar is het jaar805,806,waaromdat er heeft nooit een jaar nul bestaan vanaf het enden van het jaar2vgt,ging na het jaar1vgt het jaar weer optellen naar gewonetijdt 2dusgt.inhet jaar800/806 werdt het heilligeromeinserijk op gericht met karel degroote als koning,dat rijk zou voor dewarenchristenen eenwaren vervolging gaanopleveren,de geshiedenisheeft onsdatdanook laten zienzowel hier indit land door de kerk als in heel europa,zijn warenchristen vervolgt en gedoodt en verbrandt,deprofetsie van1260jaar loopt dusdoortotmet het jaar2060,hetjaar2065 sebtember/oktober.mattheushoofstuk24zegt,waneerzullendeze dingenzijn enwatzal het teken vanuw tegenwoordigheidt zijn,lees die hoofttstukken en2timotheus3:1-7,enhetboek opbaringvan begintotmet het einden,maar voor datde tijd van het einden komt moet eerst op heel deaarden het kongingrijk derheemellen worden gepredikt,endat ernogveel mensen tot berouw,ofinkeer mogen komen van hun slechtendaden,enzondig bestaan,leesopenbaring10:6 trouwens dathooftstuk,enhoofstuk11,volgendekeer schrijf ik nog meer over bijbelse profetsieen,ende uitkomst daar van en gewoon overbijbelse geshiedenis.totzover min verhaal.afz fred

  • Stargazer zegt

   Geen touw aan vast te knopen. Trouwens, volgens mij heeft God sinds Darwin en Einstein niet zo veel meer te doen.

 24. een keer inde50jaar,inde joodse jaar telling was erjubbel jaar waar indeslaven,en die gene schuldt hadden biij hun schuldtijzers werden vrij werden gesproken van hun schuldt en zo hun meesters mochten verlaten,zo was er ook in de joodse kalender jaar telling eens in 18 jaar 7x een 2adar een13 maand waar inde verloren dagen in dellop derjaren weer werdt recht getrokken,let welzowel de zonnekalender,als demaan kalender,de joden hadden twee kalders een burelijken van af beginseb/okt,eneen reliegeusen kalender deze begon op half maart/half april,de profetsie waar ik ooit over sprak van2520,begon inhet jaar454vgt rekkening,dehelft van deprofetsie begon in het jaar805/806 met oprichting van heiligeromeinse,paxsromana ende vervolging wande waren christen indie tijd,door de kerk,waren christenen weten dat dat zo is ,en ook dat wij nu in moeilijken tijdt leven met veel geweldt,oorlogen,natuurgewleldt,en inmoreel gedrag,2timotheus3:1/4 zich veel waker voor doet,deze dagen die nog slechter zullen gaan worden en dat voor spel ik u zullen de dagen ingaan als degrote verdrukking en zoals jezus de grootste die ooit hebben plaats gevonden in demesenlijken geschiedenis mattheus24,dezen groten verdrukking zou verkort terwillen vande gezalfdeslaven die het hemelsekoninkrijk prediken,wel teverstaan het messiaanse koningrijk,die deel zullen hebben om met christusjezus teregeren in zijn nieuwenkoningkrijk,het hemelsejaruzalem,detijden waar over ikschreef 2520,en het jubbeljaar,en2de adar dezezullen recht worden in het jaar2064/65joodse jaarkalender,waneer demaat vanjaweh vol is met deze wereld.jarendaar voor kondigt zich die tijden al aan waneer wij in2014/15 een paar maal een zonsverduistering zal zijn endat de maan een paarkeer in bloed zal veraderen,zoals de profeet joel verkondigde,dit is de aankondeging voor nog moeilijken tijden volgens openbaring,en deaankondeging voor de tijd van het einden harmagedon,jawehs oorlog tegen allen koningen der aarden,en dekerk enandere religies,en de mensheidt die slecht is die zijn planeet verwoost,zo is demaatbeker vanjawehvol,en zijntijdt vol

 25. We zijn nu alweer vijf jaar verder in de tijd, nog 19 jaar op de tijdsrekening tot 2034. De tijd gaat snel. In Mattheus 24; vanaf vers 36 tot 42 staat, Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen. Want net zo als de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnen ging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hun allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. In deze tijd gaat het precies het zelfde dat mensen de ware aanbidding zoeken en vinden de Jehovah,s getuigen en de koningkrijks zalen bezoeken over al ter wereld. Maar ook dat het gros van de mensheid daar geen acht op slaat zich alleen bezig houden met de dagelijkse levens doelen of zich laten verleiden door Kerkelijke valse religie of in de politiek hun doel hebben gevonden, totdat de grote verdrukking komt en de climax wordt bereikt in Armageddon. Wat nu de tijden en de tijdperken betreft broeders, daarover hoeft u niets geschreven te worden. Want gij weet zelf heel goed dat Jehovah,s dag precies zo komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zeggen ” Vrede en Zekerheid ” dan zal een plotselinge vernietiging, ogenblikkelijk over hen komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en ze zullen geenszins ontkomen. Maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, zodat die dag u zou overvallen gelijk hij dieven zou overvallen, want gij zijt allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij behoren nog tot de nacht noch tot de duisternis. 1 Thessalonicenzen 5: vers 1 tot 5.

  • Sháy zegt

   2034 is tevens de ‘derde dag’. Zowel in het NT als OT is het geprofeteerd, het wereldbeeld nu in ogenschouw nemende is alles mogelijk, maar de laatste koning is nog niet helemaal gesetteld, alhoewel ze op VS bodem al massaal aanwezig zijn en juist op militair vlak, fasten your seatbelts.

 26. Enceladus zegt

  Vrijwel alle reacties hierboven illustreren op schrijnende wijze de gevolgen van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg… Man, man, wat een trieste en verknipte reacties!

  groet,
  Gert (Enceladus)

 27. Gelukkig maar dat tot nu toe geen enkele van die Bijbelse profetieën is uitgekomen. Jammer alleen dat die gelovige doemdenkers daar nooit aanleiding in zien hun zienswijze te herzien. Ik vraag mij af of een betere geestelijke gezondsheidszorg daar verandering in had kunnen brengen, dat doemdenken zit toch ingebakken.

  • rudiev zegt

   De enige voorspelling waarvan we zeker zijn dat die uit komt is het eind der tijden. Details verschillen misschien, maar ooit houdt het allemaal op. 🙂

   • Enceladus zegt

    Zeker, maar die reli-freaks lijken er wel genoegen in te scheppen dat het allemaal binnen afzienbare tijd afgelopen zou zijn. Als ze het leven niet leuk vinden, waarom stappen ze dan niet uit? Wel graag zonder bomgordels en dat soort ongein!

    Wie mij persoonlijk kent, weet dat ik het niet zo scherp bedoel als dit wellicht overkomt, maar ik zou het toch wel op prijs stellen als mensen in plaats van ellende te voorspellen iets positiefs gaan doen.

    groet,
    Gert (Enceladus)

  • Enceladus zegt

   Tja Iwald, naast doemdenken houden die reli-freaks zich behoorlijk aan de opdracht ‘gaat heen en vermenigvuldigt u’. Ik zal niet zeggen dat het bij de konijnen af is, maar aangezien ze zich toch bovengemiddeld vaak voortplanten zal er niet gauw sprake van zijn dat de genen die dit doemdenken kennelijk in de hand werken snel zullen uitsterven…

   groet,
   Gert (Enceladus)

  • lol…. Je bent gek. Bijna alles wat in de bijbel is voorspeld is uitgekomen.

 28. Ik voorspel dat;

  Q
  In approximately 5 billion years, the sun will begin the helium-burning process, turning into a red giant star. When it expands, its outer layers will consume Mercury and Venus, and reach Earth. Scientists are still debating whether or not our planet will be engulfed, or whether it will orbit dangerously close to the dimmer star. Either way, life as we know it on Earth will cease to exist.
  /Q

  Tenzij er in een vroeger stadium een global disaster om de hoek komt kijken 🙂

  • Enceladus zegt

   Ja, maar dat is dan nog steeds niet ‘Het Einde der Tijden’. Ooit wordt ons planeetje geroosterd, dan wel opgeslokt, maar dat wil nog niet zeggen dat we tegen die tijd niet allang elders ons toevlucht hebben genomen.

   Het werkelijke einde zal véél later zijn, als de laatste ster gedoofd is en alles uiteen is gevallen in elementaire deeltjes. Dan is er immers geen toevluchtsoord meer en geen energie. Ik vermoed dat zelfs de meest intelligente levensvormen die er ooit zullen ontstaan niet aan dat lot zullen kunnen ontsnappen.

   groet,
   Gert (Enceladus)

 29. Dat zeiden de mensen toen de zondvloed begon misschien blijkbaar ook, lekker buitje we hebben weer eens regen nodig. Maar toen het bleef gieten zochten ze wel misschien een droog plekje op een huis een hutje of liepen de bergen op verborgen zich in spelonk een grot misschien. Want de slagregen of stortregen hield veertig dagen en veertig nachten aan. En de wateren namen zozeer de overhand op aarde dat alle hoge bergen die er onder de ganse hemel waren, bedekt werden. Tot vijftien el erboven hadden de wateren de overhand.
  Genesis 7: vers 11 tot 24. En er staat nog een voorbeeld in de Bijbel, de vernietiging van Sodom en Gomorra.
  Genesis 19: vers 1 tot 26, vers 13, Want wij verderven deze plaats, omdat het geschreeuw tegen hen luid is geworden voor Jehovah, zodat Jehovah ons heeft gezonden om de stad te verderven. En vanaf vers 23, De zon was over het land opgegaan toen Lot te Zoar aankwam. Toen liet Jehovah zwavel en vuur van Jehovah, uit de hemel, op Sodom en op Gommorra regenen. Aldus ging hij ertoe over deze steden ondersteboven te keren. En zijn vrouw ging van achter hem omkijken, en zij werd een zoutpilaar.
  Wij leven nu in de eindtijd in de laatste dagen, hiervoor geld wat er in 2 Petrus 3: vanaf vers 5 tot 13, staat: Maar door het zelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen.

 30. Zeg Obelix of Paul,
  Is het dan zo gesteld dat je uit de wir war van voorspellingen de bomen van het bos niet meer kan zien, en daarom het toch niet meer gelooft dat er binnenkort of op termijn rampspoed op ons de mensheid ligt wachten en wij dan de ongelovigen met zijn allen worden overvallen door de vernietiging van ” Armageddon ” Als je leven je lief is, zou je eigenlijk haast moeten maken om contakten te leggen met de Jehovah,s getuigen om te redden wat er te redden valt!

  • Tja,, het is maar waar je overtuiging licht.
   Als je vind dat het einde der tijden is aangebroken, dan zij dat zo.

   Een ander zal gewoon doorgaan met leven, de wereld ontdekken met alles daar om heen.

 31. We gaan nog niet afbollen. Er zijn nog oorlogen aan de gang en er is nog geen totale zekerheid en vrede voorspeld. In Mattheus 24: vers 6 staat, Gij zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; ziet toe dat gij niet wordt verschrikt. Want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is er nog niet.

  • Sháy zegt

   Nou ja ze roepen natuurlijk al decennia ’s vrede en zekerheid, máár, vrede, vrede roepen zij, maar er is GÉÉN vrede (Jer 6:14)…We zitten misschien wel dieper in de opkomst van de laatste koning dan we kunnen vermoeden, ik las wat berichtjes hier van je uit 2015, als je ziet dat we binnen een jaar op het punt van een wereld orde staan gaat het sneller als menigeen had kunnen bevroeden.

 32. Wat is afbollen nou weer voor een term? Tale Kanaäns voor de aftocht blazen?

 33. 2060 !! Missie complete

 34. gretha siegersma zegt

  Ik ga een dag tekst aan u mailen, van uit de bijbel.

  In die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden.
  En ze zullen er naar verlangen te sterven,
  maar de dood zal van hen weg vluchten.

  Openbaring 9 vers 6

  Begin 2019 sloeg een meteoriet op Cuba in.
  Wetenschappers waarschuwden na onder zoek voor de radio-
  actieve straling ervan. Mensen die brokstukjes vonden, mochten die als
  aandenken houden. Het werd wel afgeraden om ze op het lichaam te dragen.

  De inslag van een meteoriet is niets vergeleken met wat er staat te gebeuren
  in de toekomst. Dat wordt een grote verdrukking genoemd zoals er nooit is geweest.
  God zal de mensen met grote plagen straffen. In het gedeelte van de dag tekst
  Is sprake van sprinkhanen die uit de put van de afgrond komen. zij hebben macht
  als schorpioenen en zullen de ongelovigen pijnigen. Die zullen hun radeloosheid
  de dood zoeken, maar die niet vinden. De mensen zullen in die tijd de bergen
  om op hen te vallen en hen te verbergen voor hem. Die op de troon zit en de
  oordelen uitoefent. Zo groot is hun nood! En dat is nog maar het begin.
  De meesten staan nog dan verschrikkelijk veel meer te wachten.
  Alleen door geloof in de Heere Jezus kunnen we daar aan ontkomen.

  Richteren 4 - 9

  Het stukje hier boven is real.
  Het lijkt of dit nu gaande is.
  Over de hele wereld zijn ze ziek,
  gaan dood door corona virus
  Alles ligt stil geen kerken open,
  Iedereen vlucht weg, om het virus.
  Om niet het virus te krijgen en weg vluchten van de dood.
  En we hebben het nog niet gehad.Na deze virus,
  komt er vast een nieuwe plaag. 2 weken terug was er ergens
  in een land sprinkhanen plaag. het is bijna zo ver.

  Ik heb volkomen gelijk,
  Het stukje dat ik schreef is inderdaad
  treffend en zeer van toepassing.
  Ik geloof ook dat de Heere Jezus spoedig komt.
  Hoe mooi zou het zijn als nog vele mensen, hem leren kennen!

  gretha

  • Enceladus zegt

   Het grappige van de bijbel is dat je er alle kanten mee op kunt. Slim geschreven, dat boek: Zo krijg je vanzelf veel lezers en aanhang. De bekendste tegenstelling is wel “keer iemand de andere wang toe als hij u slaat” versus “oog om oog, tand om tand”.

   Maar ook uw zwartgallige voorspellingen kan ik makkelijk met een bijbeltekst pareren. Twintig seconden googlen en daar was hij al: Mattheus 24: 36-51 Bron: https://www.bible.com/nl/bible/328/MAT.24.36-51.NBG51
   Daarin staat dat niemand het moment van het einde van de wereld weet.

   Dat u denkt wel het einde der tijden te moeten verkondigen, maakt u dus een valse profetes.
   En warempel, laat de bijbel daar nou ook voor waarschuwen! Mattheus 7:15
   Bron: https://www.bible.com/nl/bible/75/mat.7.15

   Ik zal u wat vertellen mevrouw: corona betekent niet het einde van de wereld. Dat waren SARS en MERS ook niet. Ik weet niet hoe oud u bent, maar ik heb 1968 als kleuter meegemaakt en kan u vertellen dat ik mijn ouders hoorde praten over de Hong Kong Griep (een straat verderop overleed iemand daar aan). Ook dat was niet het einde van de wereld.

   Precies een eeuw geleden hield de Spaanse Griep (die overigens helemaal niet uit Spanje, maar uit de VS kwam) huis in de wereld. Naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen kwamen om. In die tijd wist men nog geen eens dat virussen bestonden. Maar ook een eeuw geleden verging de wereld al niet. Wel ontwikkelde de wetenschap zich en ontdekte wat virussen zijn, hoe ze werken en hoe we kunnen proberen ze te bestrijden.

   Dit is een wetenschappelijke site. Hier geloven wij in wetenschap. Als u hel en verdoemenis wilt prediken, raad ik u aan dat elders te doen. Wellicht vindt u daar een voedingsbodem voor bangmakerij.

   Let wel: ik neem het coronavirus uiterst serieus. En ik zie zeker wel wat er gebeurt in de wereld. Persoonlijk zou ik zelfs graag veel strengere maatregelen zien in Nederland. Maar roepen dat de wereld vergaat, helpt geen zier.
   Zoals ik al eens eerder heb geschreven vergaat de wereld inderdaad ooit wel een keer, maar dat duurt nog enkele miljarden jaren. En de oorzaak zullen geen virussen of oorlogen zijn, maar simpelweg de zon die sterft en uiteindelijk zichzelf opblaast.

   Als u iets wilt leren van het verleden, dan is dit een goed artikel om te lezen:
   https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/20/de-les-van-de-spaanse-griep-houd-afstand-a3994409#/handelsblad/2020/03/21/%23402

   Verder wens ik u een fijne zondag zonder kerkgang.

   Groet,
   Gert (Enceladus)

Speak Your Mind

*