25 oktober 2020

Newton voorspelde einde van de wereld in 2060

ms44a.jpg

Credit: Jewish National & University Library (JNUL)

Volgens de beroemde Engelse natuurkundige Isaac Newton (1643-1727) zal de wereld in 2060 vergaan. Aldus een brief van hem uit 1704 [1] die vanaf morgen tot 17 juli in Jeruzalem in de Jewish National & University Library (JNUL) tentoongesteld zal zijn, samen met een serie manuscripten onder de naam “Newton’s secrets“. De manuscripten geven inzicht in Newton’s ideeën over alchemie, Bijbelse interpretaties, de architectuur van de Joodse tempel én de Apocalyps. In de brief uit 1704 past Newton een soort van exegese toe op het Bijbelboek van Daniël en komt hij tot de conclusie dat de wereld 1260 jaar moet eindigen ná het jaar 800, het jaar dat met de keizerskroning van Karel de Grote het Heilige Rooms Rijk in West-Europa begon. Ook zonder zakjapanner kunnen we zien dat dat leidt tot 2060. We moeten dus nog 53 jaartjes geduld hebben voordat we weten of Newton het bij het rechte eind had of niet. Als ik alle rampspoed om mij heen zie denk ik dat hij wel eens gelijk kan krijgen [2]. 🙁 Bron: Physicsorg.com.

 1. in de link is de brief in z’n volle resolutie te zien, 2,7 Mb groot []
 2. zie als voorbeeld m’n astroblog over de Doomsday clock []

Comments

 1. Enceladus Enceladus zegt

  Vrijwel alle reacties hierboven illustreren op schrijnende wijze de gevolgen van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg… Man, man, wat een trieste en verknipte reacties!

  groet,
  Gert (Enceladus)

 2. Gelukkig maar dat tot nu toe geen enkele van die Bijbelse profetieën is uitgekomen. Jammer alleen dat die gelovige doemdenkers daar nooit aanleiding in zien hun zienswijze te herzien. Ik vraag mij af of een betere geestelijke gezondsheidszorg daar verandering in had kunnen brengen, dat doemdenken zit toch ingebakken.

  • rudiev zegt

   De enige voorspelling waarvan we zeker zijn dat die uit komt is het eind der tijden. Details verschillen misschien, maar ooit houdt het allemaal op. 🙂

   • Enceladus Enceladus zegt

    Zeker, maar die reli-freaks lijken er wel genoegen in te scheppen dat het allemaal binnen afzienbare tijd afgelopen zou zijn. Als ze het leven niet leuk vinden, waarom stappen ze dan niet uit? Wel graag zonder bomgordels en dat soort ongein!

    Wie mij persoonlijk kent, weet dat ik het niet zo scherp bedoel als dit wellicht overkomt, maar ik zou het toch wel op prijs stellen als mensen in plaats van ellende te voorspellen iets positiefs gaan doen.

    groet,
    Gert (Enceladus)

  • Enceladus Enceladus zegt

   Tja Iwald, naast doemdenken houden die reli-freaks zich behoorlijk aan de opdracht ‘gaat heen en vermenigvuldigt u’. Ik zal niet zeggen dat het bij de konijnen af is, maar aangezien ze zich toch bovengemiddeld vaak voortplanten zal er niet gauw sprake van zijn dat de genen die dit doemdenken kennelijk in de hand werken snel zullen uitsterven…

   groet,
   Gert (Enceladus)

  • lol…. Je bent gek. Bijna alles wat in de bijbel is voorspeld is uitgekomen.

 3. Ik voorspel dat;

  Q
  In approximately 5 billion years, the sun will begin the helium-burning process, turning into a red giant star. When it expands, its outer layers will consume Mercury and Venus, and reach Earth. Scientists are still debating whether or not our planet will be engulfed, or whether it will orbit dangerously close to the dimmer star. Either way, life as we know it on Earth will cease to exist.
  /Q

  Tenzij er in een vroeger stadium een global disaster om de hoek komt kijken 🙂

  • Enceladus Enceladus zegt

   Ja, maar dat is dan nog steeds niet ‘Het Einde der Tijden’. Ooit wordt ons planeetje geroosterd, dan wel opgeslokt, maar dat wil nog niet zeggen dat we tegen die tijd niet allang elders ons toevlucht hebben genomen.

   Het werkelijke einde zal véél later zijn, als de laatste ster gedoofd is en alles uiteen is gevallen in elementaire deeltjes. Dan is er immers geen toevluchtsoord meer en geen energie. Ik vermoed dat zelfs de meest intelligente levensvormen die er ooit zullen ontstaan niet aan dat lot zullen kunnen ontsnappen.

   groet,
   Gert (Enceladus)

 4. Dat zeiden de mensen toen de zondvloed begon misschien blijkbaar ook, lekker buitje we hebben weer eens regen nodig. Maar toen het bleef gieten zochten ze wel misschien een droog plekje op een huis een hutje of liepen de bergen op verborgen zich in spelonk een grot misschien. Want de slagregen of stortregen hield veertig dagen en veertig nachten aan. En de wateren namen zozeer de overhand op aarde dat alle hoge bergen die er onder de ganse hemel waren, bedekt werden. Tot vijftien el erboven hadden de wateren de overhand.
  Genesis 7: vers 11 tot 24. En er staat nog een voorbeeld in de Bijbel, de vernietiging van Sodom en Gomorra.
  Genesis 19: vers 1 tot 26, vers 13, Want wij verderven deze plaats, omdat het geschreeuw tegen hen luid is geworden voor Jehovah, zodat Jehovah ons heeft gezonden om de stad te verderven. En vanaf vers 23, De zon was over het land opgegaan toen Lot te Zoar aankwam. Toen liet Jehovah zwavel en vuur van Jehovah, uit de hemel, op Sodom en op Gommorra regenen. Aldus ging hij ertoe over deze steden ondersteboven te keren. En zijn vrouw ging van achter hem omkijken, en zij werd een zoutpilaar.
  Wij leven nu in de eindtijd in de laatste dagen, hiervoor geld wat er in 2 Petrus 3: vanaf vers 5 tot 13, staat: Maar door het zelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen.

 5. Zeg Obelix of Paul,
  Is het dan zo gesteld dat je uit de wir war van voorspellingen de bomen van het bos niet meer kan zien, en daarom het toch niet meer gelooft dat er binnenkort of op termijn rampspoed op ons de mensheid ligt wachten en wij dan de ongelovigen met zijn allen worden overvallen door de vernietiging van ” Armageddon ” Als je leven je lief is, zou je eigenlijk haast moeten maken om contakten te leggen met de Jehovah,s getuigen om te redden wat er te redden valt!

  • Tja,, het is maar waar je overtuiging licht.
   Als je vind dat het einde der tijden is aangebroken, dan zij dat zo.

   Een ander zal gewoon doorgaan met leven, de wereld ontdekken met alles daar om heen.

 6. We gaan nog niet afbollen. Er zijn nog oorlogen aan de gang en er is nog geen totale zekerheid en vrede voorspeld. In Mattheus 24: vers 6 staat, Gij zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; ziet toe dat gij niet wordt verschrikt. Want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is er nog niet.

  • Sháy zegt

   Nou ja ze roepen natuurlijk al decennia ‘s vrede en zekerheid, máár, vrede, vrede roepen zij, maar er is GÉÉN vrede (Jer 6:14)…We zitten misschien wel dieper in de opkomst van de laatste koning dan we kunnen vermoeden, ik las wat berichtjes hier van je uit 2015, als je ziet dat we binnen een jaar op het punt van een wereld orde staan gaat het sneller als menigeen had kunnen bevroeden.

 7. Wat is afbollen nou weer voor een term? Tale Kanaäns voor de aftocht blazen?

 8. 2060 !! Missie complete

 9. gretha siegersma zegt

  Ik ga een dag tekst aan u mailen, van uit de bijbel.

  In die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden.
  En ze zullen er naar verlangen te sterven,
  maar de dood zal van hen weg vluchten.

  Openbaring 9 vers 6

  Begin 2019 sloeg een meteoriet op Cuba in.
  Wetenschappers waarschuwden na onder zoek voor de radio-
  actieve straling ervan. Mensen die brokstukjes vonden, mochten die als
  aandenken houden. Het werd wel afgeraden om ze op het lichaam te dragen.

  De inslag van een meteoriet is niets vergeleken met wat er staat te gebeuren
  in de toekomst. Dat wordt een grote verdrukking genoemd zoals er nooit is geweest.
  God zal de mensen met grote plagen straffen. In het gedeelte van de dag tekst
  Is sprake van sprinkhanen die uit de put van de afgrond komen. zij hebben macht
  als schorpioenen en zullen de ongelovigen pijnigen. Die zullen hun radeloosheid
  de dood zoeken, maar die niet vinden. De mensen zullen in die tijd de bergen
  om op hen te vallen en hen te verbergen voor hem. Die op de troon zit en de
  oordelen uitoefent. Zo groot is hun nood! En dat is nog maar het begin.
  De meesten staan nog dan verschrikkelijk veel meer te wachten.
  Alleen door geloof in de Heere Jezus kunnen we daar aan ontkomen.

  Richteren 4 - 9

  Het stukje hier boven is real.
  Het lijkt of dit nu gaande is.
  Over de hele wereld zijn ze ziek,
  gaan dood door corona virus
  Alles ligt stil geen kerken open,
  Iedereen vlucht weg, om het virus.
  Om niet het virus te krijgen en weg vluchten van de dood.
  En we hebben het nog niet gehad.Na deze virus,
  komt er vast een nieuwe plaag. 2 weken terug was er ergens
  in een land sprinkhanen plaag. het is bijna zo ver.

  Ik heb volkomen gelijk,
  Het stukje dat ik schreef is inderdaad
  treffend en zeer van toepassing.
  Ik geloof ook dat de Heere Jezus spoedig komt.
  Hoe mooi zou het zijn als nog vele mensen, hem leren kennen!

  gretha

  • Enceladus Enceladus zegt

   Het grappige van de bijbel is dat je er alle kanten mee op kunt. Slim geschreven, dat boek: Zo krijg je vanzelf veel lezers en aanhang. De bekendste tegenstelling is wel “keer iemand de andere wang toe als hij u slaat” versus “oog om oog, tand om tand”.

   Maar ook uw zwartgallige voorspellingen kan ik makkelijk met een bijbeltekst pareren. Twintig seconden googlen en daar was hij al: Mattheus 24: 36-51 Bron: https://www.bible.com/nl/bible/328/MAT.24.36-51.NBG51
   Daarin staat dat niemand het moment van het einde van de wereld weet.

   Dat u denkt wel het einde der tijden te moeten verkondigen, maakt u dus een valse profetes.
   En warempel, laat de bijbel daar nou ook voor waarschuwen! Mattheus 7:15
   Bron: https://www.bible.com/nl/bible/75/mat.7.15

   Ik zal u wat vertellen mevrouw: corona betekent niet het einde van de wereld. Dat waren SARS en MERS ook niet. Ik weet niet hoe oud u bent, maar ik heb 1968 als kleuter meegemaakt en kan u vertellen dat ik mijn ouders hoorde praten over de Hong Kong Griep (een straat verderop overleed iemand daar aan). Ook dat was niet het einde van de wereld.

   Precies een eeuw geleden hield de Spaanse Griep (die overigens helemaal niet uit Spanje, maar uit de VS kwam) huis in de wereld. Naar schatting 50 tot 100 miljoen mensen kwamen om. In die tijd wist men nog geen eens dat virussen bestonden. Maar ook een eeuw geleden verging de wereld al niet. Wel ontwikkelde de wetenschap zich en ontdekte wat virussen zijn, hoe ze werken en hoe we kunnen proberen ze te bestrijden.

   Dit is een wetenschappelijke site. Hier geloven wij in wetenschap. Als u hel en verdoemenis wilt prediken, raad ik u aan dat elders te doen. Wellicht vindt u daar een voedingsbodem voor bangmakerij.

   Let wel: ik neem het coronavirus uiterst serieus. En ik zie zeker wel wat er gebeurt in de wereld. Persoonlijk zou ik zelfs graag veel strengere maatregelen zien in Nederland. Maar roepen dat de wereld vergaat, helpt geen zier.
   Zoals ik al eens eerder heb geschreven vergaat de wereld inderdaad ooit wel een keer, maar dat duurt nog enkele miljarden jaren. En de oorzaak zullen geen virussen of oorlogen zijn, maar simpelweg de zon die sterft en uiteindelijk zichzelf opblaast.

   Als u iets wilt leren van het verleden, dan is dit een goed artikel om te lezen:
   https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/20/de-les-van-de-spaanse-griep-houd-afstand-a3994409#/handelsblad/2020/03/21/%23402

   Verder wens ik u een fijne zondag zonder kerkgang.

   Groet,
   Gert (Enceladus)

Speak Your Mind

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: