Site pictogram Astroblogs

Wiskundige onderbouwing voor parallelle heelallen

Credit: onbekend

Credit: onbekend

Parallelle heelallen, ook wel multiversums genoemd, komen veelvuldig voor in science-fictionverhalen en -films. Maar sinds kort hebben wiskundigen in Oxford de theorie van de parallelle heelallen wiskundig onderbouwd en die doorbraak wordt nu al omschreven als “een van de meest belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de wetenschappen.” Het was de Amerikaanse natuurkundige Hugh Everett III [1]Vast en zeker kleinzoon van Hugh Everett I. 🙂 De beste man, die in 1982 is overleden, schijnt al op z’n 12e een brief te hebben geschreven aan Albert Einstein en die heeft ‘m een … Lees verder die in 1950 als eerste met zo’n meerwerelden-theorie aankwam zetten. Hij probeerde een oplossing te bedenken voor de problemen die de quantummechanika veroorzaakte met betrekking tot het aantal mogelijke staten. Volgens de quantum mechanika valt over atomen niets zinnigs te zeggen totdat je ze waarneemt. Tot dat moment verkeren de deeltjes in een toestand die superpositie wordt genoemd.  De bekende Edwin Schrödinger heeft over die toestand in 1935 z’n beroemde paradox van de kat in een afgesloten doos bedacht. Volgens Hugh Everett, ik laat z’n serienummer maar eventjes achterwegen, zal iedere keuzemogelijkheid die een atoom heeft in z’n toestand leiden tot een afsplitsing van het heelal. Kan een atoom bijvoorbeeld een negatieve spin of een positieve spin hebben, dan zullen er twee heelallen ontstaan: eentje waarin dat heelal een negatieve spin heeft en eentje waarin de spin positief is. En dat leidt uiteraard tot een oneindige hoeveelheid heelallen, waarvan er vast eentje zal zijn waarin Adrianus V directeur van de NASA is. Nogal speculatief idee uiteraard en tot nu toe waren er weinig wetenschappers die geloofden in Hugh Everett z’n idee. Totdat onlangs een team wiskundigen van Oxford onder leiding van dr. David Deutsch liet zien dat de vertakkingen van de parallelle heelallen, ontstaan door de vele afsplitsingen, een verklaring geven voor de waarschijnlijke uitkomsten van de superposities van deeltjes. Klinkt ingewikkeld (en dat is het ook), maar het betekent dat wiskundig gezien geen bezwaar bestaat tegen het bestaan van parallelle heelallen. De onderzoekingen van Deutsch en z’n collega’s laten ook zien dat tijdreizen mogelijk is. Dat zou kunnen door van het ene heelal te ‘hoppen’ naar het andere heelal, een heelal waarin de klokken bijvoorbeeld iets minder snel of juist sneller lopen. Mmmm, leuk vooruitzicht. Ben je te laat op je werk? Hop even naar het heelal waarin het een kwartier vroeger is. 🙂 Bron: Dailygalaxy.

References[+]

References
1 Vast en zeker kleinzoon van Hugh Everett I. 🙂 De beste man, die in 1982 is overleden, schijnt al op z’n 12e een brief te hebben geschreven aan Albert Einstein en die heeft ‘m een brief terug geschreven. Meer details daarover zijn hier te vinden.
Mobiele versie afsluiten