15 november 2018

Galileo zorgt voor conflict tussen paus en wetenschap

Galileo Galilei zorgt weer voor onrustTwee

Reacties

 1. Wat is dan rationeel?
  De ratio is afhankelijk van de gegevens waarmee je opgevoed bent.
  Volgens de kerkelijke ratio zijn daarom de gevolgtrekkingen volkomen logisch.
  De ratio is immers afhankelijk van de data die je als uitgangspunt neemt.
  Bij de een is dat de bijbel en het geloof, bij de ander een (aan voortdurende verandering onderhevige) visie vanuit wetenschappelijk oogpunt.
  Maar beiden volgen de logische lijn vanuit de beschikbare bron(nen).
  Hedentendage ben je een “ketter” als je niet de algemeen gangbare noemer volgt, die van de wetenschappelijke consensus.
  Maar uiteindelijk is ELKE visie, onafhankelijk van het gevolgde pad een subjectieve gegevenheid want zij is altijd gebaseerd op de conceptie gecorreleerd aan ervaring.
  Het enige wat uiteindelijk voor de wetenschap spreekt is haar dynamische karakter, en de meervoudige bronnen.
  Maar de ervaring van de werkelijkheid blijft hoe dan ook een extrapolatie van zintuiglijke informatie en de al aanwezige “kennis”.
  Elke verklaring van de werkelijkheid is en blijft een subjectief gegeven, al zien we dat graag anders…
  Destijds werd de wetenschappelijke consensus bepaald door een elitair gezelschap.
  Men zou denken dat er veel veranderd is, maar dat is slechts een schijnbare evidentie.
  Ook nu heeft de amateur niet veel te vertellen, als het erop aan komt.
  De wetenschappelijke elite bepaald uiteindelijk de algemene consensus, in die zin is er weinig veranderd.

 2. Maar een ratio gebaseerd op geloof vind ik niet erg sterk. Het katholieke geloof baseert zich op de Bijbel (de versie van de Vulgaat). Waar staat ergens in die Bijbel dat de Zon om de Aarde draait? Als de katholieke kerk anno 1633 zich op ‘haar’ ratio mocht baseren, zou toch ergens in een bijbeltekst terug te vinden zijn dat Galileo’s idee van de aarde die om de Zon draait fout is en dat het in werkelijkheid precies andersom is. Probleem met de Bijbel is volgens mij dat je er alles uit kunt halen wat je wilt en dat dus iedere ratio ermee gerechtigd is. Niks kritisch vermogen, gewoon ieder z’n eigen interpretatie van de eeuwenoude geschriften.

 3. Een ratio op geloof gebaseerd is inderdaad niet erg sterk.
  Het was destijds een politiek spel, waarbij de machthebbers de wetenschap in dienst van het geloof probeerden te stellen.
  Met zoals bekend een averechts effect, gezien althans vanuit hun intenties.
  De nieuwe gegevenheden lieten zich slecht plaatsen binnen de bestaande context.
  De mens was het middelpunt van het heelal en dus moest de aarde ook wel het middelpunt zijn volgens de bestaande visie.
  En dus was het conflict geboren met Galileo, een uiterst dapper man.
  De huidige wetenschap kent echter ook haar elite die haar eisen stelt.
  En ook haar grenzen afbakent, je moet het voorgeschreven traject hebben gevolgd enzovoort.
  Hierin ligt de vergelijking met de kerkvaders.
  Ook aan het huidige `standaard model` van de fysica ligt een zekere mate van indoctrinatie aan ten grondslag.
  Het is niet alleen de ratio, maar ook de vooringenomenheid, die kunnen zorgen voor een conflict.

 4. Je moet zeker met ‘zwaar geschut’ aankomen wil je gevestigde theorieën zoals het standaardmodel omver kegelen. En toch is het simpel: diegene die met een falsificeerbaar argument komt waarom een bepaald model niet juist is krijgt het gelijk van de wetenschap. Dit is als eerste door Karl Popper als een kernpunt van wetenschappelijke theorievorming aangewezen en m.i. nog steeds geldig.

 5. lol power

Laat wat van je horen

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.