31 oktober 2020

Archief voor 15 februari 2008

Geen enkele zee ontkomt aan menselijke verstoringen

[Lees meer...]

Drievoudige aardscheerder ontdekt

Een aardscheerder is een planetoïde met een zodanige baan om de Zon dat deze de baan van de Aarde kruist, althans zeer dicht bij de Aarde in de buurt kan komen. We hebben daar onlangs een mooi voorbeeld van gezien in de vorm van 2007 TU24, die de Aarde op maandag 29 januari passeerde. Maar nu hebben … [Lees meer...]

Is de binaire voorloper van een supernova gezien?

Supernovae heb je in twee smaken: type I supernovae zijn dubbelstersystemen (ook wel binaire systemen genoemd), waarvan … [Lees meer...]