28 september 2023

Standaardmodel is klaar voor LHC

Het standaardmodel

Credit: AAAS

In 1974 werd hét model geopperd voor de wereld van de atomen en de krachten die daartussen bestaan: simpelweg het Standaardmodel genoemd. Alle elementaire deeltjes worden er mee beschreven en alle natuurkrachten… op ééntje na: de zwaartekracht. Vanwege het laatste is het dus niet de allerverklarende en -beschrijvende theorie, de Theory of Everything. Maar voor de rest geeft het Standaardmodel een uitstekend beeld van de wereld van het kleine [1]Zie deze kaart voor een uitgebreidere grafische weergave van het Standaardmodel dan bovenstaand plaatje. Erg handig!  en wordt het door de meeste natuurkundigen aangehangen. Deze week werd bekend dat berekeningen met een supercomputer het Standaardmodel heeft bevestigd tot een nog grotere precisie dan tot dusver mogelijk was. Dankzij deze theoretische bevestiging is het Standaardmodel klaar om ook experimenteel bevestigd. Dat kan later dit jaar gebeuren als de Large Hadron Collider van CERN in Zwitserland/Frankrijk (in de buurt van Genéve) gaat starten. In mei 2008 wordt de sleutel daarvan omgedraaid en de verwachting is dat half 2008 de eerste wetenschappelijke resultaten bekend zijn. Zou het Higgsdeeltje daar ook bij zijn? Bron: ScienceDaily.

  Even wat anders: de Astroblogs zijn helaas niet door in de Dutch Bloggies. 🙁 Ik wens de vijf overgebleven websites op de shortlist in de categorie Techniek/Wetenschap veel succes!

Share

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie deze kaart voor een uitgebreidere grafische weergave van het Standaardmodel dan bovenstaand plaatje. Erg handig!

Comments

 1. Hannes zegt

  Het Standaard Model is zeer succesvol gebleken en een applaus waard.
  Maar waarom blijven hangen?
  Helaas is de huidige wetenschap sterk geconformeerd aan indoctrinatie – al vanaf de basisschool helaas.
  We leren dat een atoom bestaat uit een kern van protonen en neutronen die omcirkeld wordt door een of meerdere elektronen.
  In de loop van onze studie c.q. leven doorlopen we in het kort de gehele evolutie van de natuurkunde.
  Daaruit is in de loop van de tijd een zeer uitgebreid stelsel ontstaan, variërend van de dualiteit van licht (golf-deeltje in de kwantummechanica) tot de wiskundige formalisatie van de werkelijkheid door de stringtheorie.
  Vanaf de lagere school tot op universitair niveau doorlopen we in het kort het gehele traject van de wetenschappelijke historie in sneltreinvaart.
  Het ontbreekt niet aan logica in de verschillende stadia maar de grondvesten staan vast want die worden vastgelegd door onze leraren.
  Het is extreem moeilijk een bepaald denkpatroon te ontlopen als je daarin bent opgevoed.
  Dat geldt evenwel ook voor de wetenschappelijke doctrine, net zoals voor de kerkelijke.
  Dat wordt helaas vaak vergeten, we denken ‘ongevoelig’ hiervoor te zijn.
  Al zijn we ontegenzeglijk veel flexibeler geworden ten aanzien van andere theorieën betreffende de aard der werkelijkheid, er is nauwelijks besef over de werking van onderwijs op onze schijnbaar vrije geest.
  Er bestaat geen “Theory of Everything”, veelvouden hiervan moeten mogelijk zijn – al zijn ze er nog niet.

 2. Standaardmodel, Theory of Everything, snaarmodel, voor iedere theorie geldt: hij moet op basis van experimenten verificeerbaar zijn. Voor het standaardmodel is dat tot op zekere precisie en voor bepaalde delen gedaan, voor de anderen niet. Zolang er geen alternatieven zijn voor het standaardmodel die de toets van verificatie doorstaan hebben blijf ik ‘hangen’ bij dit model. Ik ben het wel met je eens dat alternatieven vaak nogal vijandig worden ontvangen en heel sterk ‘in hun schoenen moeten staan om zich t.o.v. de gevestigde orde te bewijzen. Dat laatste dan letterlijk en figuurlijk.

 3. Hannes zegt

  Het nadeel aan het standaardmodel is zijn nogal duistere toekomst.
  Zie :

  http://www.space.com/scienceastronomy/070501_scietues_futureuniverse.html

  Als je in het standaardmodel gelooft ontkom je niet aan bepaalde gevolgtrekkingen.
  In die duistere toekomst geloof ik niet, Adrianus V.

  Persoonlijk denk ik dat onze huidige kijk op de natuur slechts vertroebeld wordt door een zekere mate van arrogantie.
  Laten we hopen dat het niet aan decadentie grenst, zoals destijds.

  We zijn tenslotte nog nauwelijks ontwikkeld evolutionair gezien in de wetenschap, toch denken we exact te weten hoe de natuur zich gedragen moet.
  Er zou geen wet in dit universum moeten bestaan die altijd geldig is.
  Vanuit QM wordt de statistiek tenslotte ook tot hoogtepunt verheven.
  Toch worden bijvoorbeeld de wetten van de thermodynamica ook als absoluut gesteld, een contradictio in terminis.
  Zwaartekracht wordt als kracht verklaard door een vervorming van omliggende ruimte door de aanwezigheid van materie.
  De voortdurende kracht die ontwikkelt wordt kan alleen verklaard worden door verlies aan energie door omzetting van massa volgens de Eerste Hoofdwet van de thermodynamica.
  Anders moet je zwaartekracht als mogelijke krachtbron voor een perpetuum mobile in beschouwing nemen, en dat zou het standaard model nog meer in verlegenheid brengen.
  Statische frictie is ook niet goed te verklaren en de vergeefse zoektocht naar donkere materie illustreert ook de onmacht in het verklaren van natuurlijke verschijnselen.
  Een nieuwe ontwikkeling binnen de natuurkunde ging altijd gepaard met veel weerstand.
  En die zal in de toekomst helaas alleen maar toenemen.

  Maar ik geloof dat we nog lang niet alles begrijpen, en geloof dus ook niet in de sombere toekomst van het heelal.

  Volgens mij hebben we oogkleppen op 🙂 en is die toekomst nog lang niet bepaald.

 4. Hannes, kennelijk geloof jij niet in die modellen en theorieën waarin er voor het heelal een sombere toekomst in het verschiet ligt. Donkere energie is weliswaar geen onderdeel van het standaardmodel, maar het standaardmodel sluit het bestaan er van ook niet uit. Met die donkere energie gaat de uitdijing van het heelal steeds sneller en zullen we, zoals de bron zegt die jij noemt, uiteindelijk ‘losraken’ van de rest van het heelal. De rest zal onzichtbaar worden. Maar ik vrees dat alternatieve heelalmodellen niet minder somber zijn. Stel dat er geen donkere energie is, met z’n afstotende werking. Dan zal het heelal gravitationeel gebonden zijn en uiteindelijk weer inkrimpen tot een Big Crunch of Gnab Gib. Is dat zo’n vrolijk perspectief? Of een heelal waarin Omega exact 1 is en forever expandeert in hetzelfde tempo, resulterend in een uiteindelijke hittedood of Big Freeze? Voor alle mogelijke variaties waarin het heelal kan eindigen moet je hier maar even kijken.
  Denk je ook niet dat de Zon over vijf miljard jaar door z’n waterstofvoorraad in het centrum heen is en dan vervolgens in de volgende fase van heliumverbranding zal opzwellen als rode reus, de Aarde als een zwartgeblakerde sintel achterlatend? Klinkt ook niet echt vrolijk, zo’n scenario. Kortom, geloof je alleen in die modellen die een optimistische kijk hebben op de uiteindelijke toekomst van het heelal? Welke zijn dat dan precies?

 5. Het probleem met toekomstvisies is dat er altijd wordt uitgegaan van modellen die weer gebaseerd zijn op tijdelijk beschikbare kennis.
  Zo ook bij Wikipedia.
  De somberheid van het huidige wetenschappelijke model is slechts bepaald door gevolgtrekkingen gebaseerd op tijdsgebonden informatie.
  Het geloof van de huidige fysici in een definitieve “Theory of everything” getuigt slechts van naïviteit in mijn opinie.
  Zo ook het speculeren op bepaalde technische “doorbraken”, met name de mogelijke ontdekking van het Higgsdeeltje bij het LHC bijvoorbeeld.

  Een simpele herinterpretatie van de Algemene Relativiteits Theorie levert heel wat interessantere mogelijkheden op dan MOND of TeVes.

  Donkere energie is trouwens wel een onderdeel van het “Standard Model”.
  Zie Wikipedia bijvoorbeeld: “In the standard model of cosmology, dark energy currently accounts for almost three-quarters of the total mass-energy of the universe. …”

  We hebben hopelijk nog 5 miljard jaar om te evolueren (en te evalueren, minstens zo belangrijk), dus nog alle tijd om onze visies te herzien 🙂

 6. Hannes, tot nu toe heb je een duidelijk standpunt gegeven over welke modellen en theorieën je allemaal NIET ziet zitten. Ze mogen géén doem-scenario bevatten, geen tijdsgebonden informatie bevatten, niet speculeren op bepaalde technische doorbraken, etc.. Kan je op basis van al deze afwijzingen ook duidelijk maken welk model/theorie je WEL ziet zitten?
  Dat ‘standard model of cosmology’ is trouwens niet hetzelfde als hèt Standard Model van de elementaire deeltjes hoor. OK, toegegeven dat het allemaal verwarrend klinkt. Wie gaat nou een standaardmodel ‘Standard Model’ noemen? Da’s vragen om moeilijkheden. 🙂

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: