17 april 2024

Marsgeulen niet veroorzaakt door water?

De waargenomen en gesimuleerde geulen op Mars

Credit: John Peletier et al / UA

Het leek zo mooi te zijn: de Global Mars Surveyor (GMS) had in 2006 sterke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van vloeibaar water op Mars. Een foto van een krater in het Centaurus Monti gebied op Mars lieten zien dat er de afgelopen zeven jaar vloeibaar materiaal in geulen heeft gestroomd. Maar helaas, helaas. Nieuwe computerberekeningen die het ontstaan van de waargenomen geulen simuleren laten zien dat er vermoedelijk geen water heeft gestroomd, maar droge stofdeeltjes die in een ‘lawine’ naar beneden kwamen. Zeg maar een soort van aardverschuiving, eh… maar dan op Mars. Op basis van topologische gegevens afkomstig van het HiRISE instrument aan boord van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) keken Professor Jon D. Pelletier (Universiteit van Arizona) en z’n collega’s naar het stromen van water én droge deeltjes op Mars. De data werden in een soort van digitaal hoogtemodel gestopt. De uitkomst daarvan was verrassend: de ‘droge’ geulen kwamen meer overeen met de waargenomen geulen in Centaurus Monti dan de ‘natte’ geulen. Met name de uiteinden van de geulen, de zogenaamde ‘vingers’, waren verschillend. Toch sluiten de computerberekeningen niet uit dat er sprake is van modderstromen, die de geulen hebben veroorzaakt. Zeg maar tussen nat en droog in. Aha, wat is één van de belangrijkste bestanddelen van modder? Juist, water. 🙂 Bron: Universiteit van Arizona.

Share

Speak Your Mind

*