21 mei 2024

Cassini ziet botsing ín de ringen van Saturnus

Waargenomen jet in de F-ring van Saturnus

Credit: Carl Murray et al/NASA

Een Engels team van sterrenkundigen heeft in de F-ring van Saturnus met behulp van de Cassiniverkenner structuren ontdekt, ‘jets’ genaamd (zie foto), die vermoedelijk ontstaan door de botsing van ‘moonlets’. Die moonlets zijn geen manen, maar meer de bouwstenen daarvan, enkele honderden meters tot een paar km in diameter. Die F-ring is onderwerp van veel studie, want het is de enige ring van Saturnus (én van het gehele zonnestelsel) waarin veranderingen optreden met tijdsschalen van enkele uren tot een paar jaar. Prof Carl Murray (Queen Mary Universiteit van London) en leden van het Cassini Imaging Team hebben vele foto’s van Cassini uit 2006 en 2007 geanalyseerd en daar kwamen ze verschillende jets tegen die volgens hen ontstaan door de botsingen van genoemde moonlets. Met name één grote moonlet, S/2004 S 6 genaamd en in 2004 door Cassini ontdekt, is vermoedelijk de bron van de grootste waargenomen jets. Vandaag werd in het Engelse vakblad Nature een artikel gepubliceerd door Murray et al. Bron: Science & Technology.

Share

Speak Your Mind

*