22 februari 2024

Wat dacht je van een lift… naar de ruimte?

Schets van de ruimtelift

Credit: NASA

Het idee bestaat al geruime tijd [1]In 1895 kwam de Russische vader van de ruimtevaart Konstantin Tsjolkovski al met het idee naar voren., maar dit weekend wordt er op de campus van Microsoft in Seattle een heuse conferentie gehouden over liften naar de ruimte, de 2008 Space Elevator Conference. Het idee van een ruimtelift is simpel: breng voorwerpen de ruimte in via een kabel, dus zonder gebruik te maken van een raket [2]Het principe van de ruimtelift is gebaseerd op balans tussen zwaartekracht en centrifugale kracht. De zwaartekracht van de aarde neemt kwadratisch af met de afstand van de aarde. Als een massa met … Lees verder. Op de conferentie schatte Bradley Edwards, president van de Black Line Ascension, de kosten voor realisatie van een ruimtelift op 7 tot 10 miljard dollar. Met dat geld zou binnen 12 á  15 jaar de ruimtelift kunnen werken. Noodzakelijk voor de ruimtelift is een kabel die de lengte, maar vooral benodigde sterkte heeft om de krachten die erop inwerken te kunnen weerstaan. Men denkt aan koolstof nanobuisjes, die een druk van 65 GPa [3]Ter vergelijking: de meeste stalen kunnen zelfs niet 1 GPa verdragen, en kwarts en diamant slechts maximum 20 GPa. (GigaPascal) aan moeten kunnen. Die buisjes kunnen theoretisch tot 300GPa verdragen. In laboratoria heeft men reeds een verdraagzaamheid tot 60-63 GPa behaald. De kabel zou eerst met een gewone raket de ruimte in worden gebracht (opgerold) en dan laat men ‘m zakken tot het aardoppervlak, alwaar het wordt vastgemaakt aan een platform. Platforms kunnen vast zijn (bijvoorbeeld een gebouw) of bewegend, bijvoorbeeld een drijvend platform. Bewegende platforms schijnen de voorkeur te hebben. Vervolgens worden de kabels gebruikt om vrachten naar boven en beneden langs te transporteren. Een soort van Betuwelijn dus, maar dan tussen Aarde en Hemel. 🙂 Afijn, je moet de beide bronnen maar verder doornemen voor de vele details én varianten van de ruimtelift. Er is al héél veel over getheoreriseerd en er zijn voor- én tegenstanders van de ruimteliften. Volgende week horen we wellicht hoe het is afgelopen daar in Microsoft’s Redmond en wanneer we de eerste ruimtelift naar Etage Ruimte kunnen nemen. Bron: Cosmic Log + Wikipedia.

Share

Voetnoten

Voetnoten
1 In 1895 kwam de Russische vader van de ruimtevaart Konstantin Tsjolkovski al met het idee naar voren.
2 Het principe van de ruimtelift is gebaseerd op balans tussen zwaartekracht en centrifugale kracht. De zwaartekracht van de aarde neemt kwadratisch af met de afstand van de aarde. Als een massa met een constante rotatiesnelheid rondslingert, neemt de centrifugale kracht linear toe met de afstand van de massa. Indien de massa met de rotatiesnelheid van de aarde beweegt, zijn op geostationaire hoogte (35.786 km boven de evenaar) de zwaartekracht en de centrifugale kracht in balans. Het deel van de kabel dat zich beneden geostationaire hoogte bevindt heeft een netto kracht naar de aarde toe. Het deel van de kabel boven geostationaire hoogte heeft een kracht van de aarde af. Als de kabel lang genoeg is, is de netto kracht van de totale kabel van de aarde af gericht en is er een reactiekracht (trek) bij de verankering van de kabel op de evenaar. Het systeem is daardoor verticaal in evenwicht.
3 Ter vergelijking: de meeste stalen kunnen zelfs niet 1 GPa verdragen, en kwarts en diamant slechts maximum 20 GPa.

Speak Your Mind

*