16 juli 2024

Is Charon geen maan, maar een dwergplaneet?

Charon gezien vanaf Pluto

Credit: NASA

Zoals bekend startte gisteren in Maryland het grote planetendebat, waarbij de planetologen Neil deGrasse Tyson en Mark Sykes het debat voerden over de huidige definitie van een planeet. De eerste dag schijnt erg interessant te zijn geweest, maar de discussie over de planeetdefinitie leverde geen duidelijke winnaar op. Emily Lakdawalla van de Planetary Society haakte op een gegeven moment af, schreef ze, omdat de discussie soms te emotioneel werd en zij het debat graag zakelijk ziet, zonder dat emoties een rol spelen. Maar een onverwachtte uitkomst van het grote planetendebat zou wel eens kunnen zijn dat de maan Charon van Pluto wordt ge-upgrade naar de status van dwergplaneet. In de officiële resolutie van de IAU uit augustus 2006 werd Charon in een voetnoot al vermeld als object dat dwergplaneet zou kúnnen zijn [1]In die voetnoot stond het zo vermeld: “The idea that Charon might qualify to be called a dwarf planet on its own may be considered later”., maar twee dagen na de IAU-conferentie werd die voetnoot weggehaald. In Maryland kwam Charon weer uitgebreid ter sprake. Charon is 1.200 km in diameter, groot genoeg om door z’n eigen zwaartekracht rond te zijn. Charon heeft z’n omgeving niet schoongeveegd, want Pluto is in de buurt, dus een planeet mag Charon niet worden genoemd. Máár wacht es eventjes, Charon draait toch rondjes om Pluto? Het is toch een satelliet die om de dwergplaneet Pluto draait? Nee, dus niet. De IAU heeft namelijk ook bepaald dat een object pas een satelliet is als het gemeenschappelijke zwaartepunt van satelliet en (dwerg-)planeet bá¬nnen de (dwerg-)planeet valt. Maar in het Pluto-Charonsysteem is daar geen sprake van. Charon is ten opzichte van Pluto (middellijn 2.330 km) zo groot dat het gemeenschappelijke zwaartepunt 1.000 km bóven het oppervlak van Pluto ligt. 😯 Daarom is Charon géén satelliet van Pluto. Charon ligt voorbij de baan van de planeet Neptunus, dus hij voldoet ook aan de definitie van de IAU om Plutoïde te worden genoemd. Kortom, Pluto en Charon zijn eigenlijk twee om elkaar draaiende dwergplaneten én Plutoïden. Stemmen gaan nu op om op de volgende IAU bijeenkomst, die augustus 2009 in Rio de Janeiro zal worden gehouden, Charon daarom te promoten tot dwergplaneet/Plutoïde. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Bron: Sciencenews.

Voetnoten

Voetnoten
1 In die voetnoot stond het zo vermeld: “The idea that Charon might qualify to be called a dwarf planet on its own may be considered later”.
Share

Speak Your Mind

*