2 maart 2024

WSRT werpt nieuw licht op Hanny’s Voorwerp

Credit: ASTRON.

Met de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT), bij Westerbork in Drenthe, hebben ze het sterrenstelsel IC 2974 en het nabije Hanny’s Voorwerp bestudeerd en daar zijn nieuwe inzichten uit naar voren gekomen. Het blijkt dat er een nauwe bundel hoogenergetische deeltjes uit het centrum van het sterrenstelsel IC 2974 stroomt, precies in de richting van Hanny’s Voorwerp, hetgeen op de foto links met witte contourlijnen is te zien. De metingen laten ook zien dat er een enorme wolk van neutraal waterstofgas (oranje), van meer dan een miljard keer zo zwaar als de zon, zich in de buurt van IC 2497 en van Hanny’s Voorwerp bevindt. De aanwezigheid van dit gas is waarschijnlijk het gevolg van een botsing, die honderden miljoen jaren geleden heeft plaatsgevonden tussen IC 2974 en een ander sterrenstelsel. De waarneemgegevens laten ook zien (bovenaan rechts), dat dichte gas- en stofwolken een deel van de radio-emissie die uit het centrum van IC 2974 komt absorbeert. De detectie van een zwakke, maar compacte radiobron in het centrum van IC 2497 is een aanwijzing voor het bestaan van een superzwaar zwart gat in IC 2974. Deze compacte radiobron is gedetecteerd met behulp van recente e-VLBI metingen, waaraan ook de WSRT deelgenomen heeft. Op grond van de nieuwe metingen denkt men dat het superzware zwarte gat in IC 2497 een krachtige stroom, zeer energierijke deeltjes de ruimte instoot. Deze stroom deeltjes baant zich een weg door de gas- en stofwolken van IC 2497, hierdoor ruimte makend voor de zeer intense optische en ultraviolette straling van het zwarte gat. Deze straling kan op deze manier een deel van de grote waterstofwolk, die zich net buiten IC 2497 bevindt, belichten waardoor dat stuk van de waterstof wolk heel heet wordt, het gas geïoniseerd raakt en licht gaat uitstralen en zichtbaar wordt als Hanny’s Voorwerp. De resultaten zullen op een colloquia op 27 november bij ASTRON worden gepresenteerd. Sprekers: Professor Michael Garrett, algemeen directeur van ASTRON, en dr. Gyula Józsa, wetenschapper bij de radiosterrenwacht van ASTRON zullen de resultaten toelichten en Hanny van Arkel, ontdekker van Hanny’s Voorwerp, zal ook een presentatie geven. 😀 Bron: ASTRON.

Share

Speak Your Mind

*