16 juli 2024

Publiekslezing over klimaatveranderingen

Credit: Geralt/Pixabay.


Morgenavond houdt Carlo Jenniskens een publiekslezing bij sterrenkundevereniging Christiaan Huygens over klimaatveranderingen. Een publiekslezing wil zeggend dat het voor iedereen toegankelijk is. Jenniskens, die voorzitter is van de afdeling Breda van de KNVWS [1]Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde., z’n presentatie is getiteld Aardrotatie en revolutie aan de basis van klimaatveranderingen. Als er een “handleiding voor de planeet Aarde” zou bestaan zou het hoofdstuk over klimaatregeling luiden: “Het klimaat is afgeregeld op maximaal comfort voor de mensheid. Een ieder wordt derhalve dringend verzocht met zijn handen van de knoppen van de weermachinerie af te blijven.” In het verleden hebben zich zeer drastische klimaatwisselingen voorgedaan. Binnen 1.000 jaar, en soms binnen 100 jaar vonden er temperatuur wisselingen plaats van 5 graden Celsius of meer. De gegevens uit het geologische- en historische verleden wijzen er niet op dat de hoeveelheid CO2 in de dampkring een belangrijke rol speelt in het klimaatsysteem. Integendeel. Alle historische gegevens en data van ijskernen, turfafzettingen, boomringen en groeiringen van koralen laten zien dat de warmere- en koudere fasen in de huidige interglaciale periode niet waren gekoppeld aan significante veranderingen in het CO2-gehalte.
Kortom, een interessante lezing morgenavond. Vanaf 20.00 uur is de zaal open en een half uurtje later steekt Jenniskens van wal. Meer info: Christiaan Huygens.

Voetnoten

Voetnoten
1 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.
Share

Speak Your Mind

*