Veroorzaakten meteorieten de laatste ijstijd?

Credit: Urikyo33/Pixabay.

12.900 Jaar geleden koelde de Aarde plotseling af. Dat was het begin van het zogenaamde Jonge Dryas of het Jonge Dryas-stadiaal (12.900 – 11.560 jaar geleden), de laatste koude periode van de Weichsel-ijstijd. Uit een artikel dat gisteren, nieuwjaardag 1 januari op mijn kalender, in het Amerikaanse vakblad Science verscheen blijkt dat er aanwijzingen zijn dat meteorieten die insloegen op het continent van Noord-Amerika het Jonge Dryas mogelijk veroorzaakt hebben. Op zo’n dertig plaatsen heeft men in een gebied tussen Californië en West-Europa in gesteentelagen microscopisch kleine diamantjes aangetroffen (zie foto hieronder). Sommige van die nanodiamantjes blijken geen kubusachtig kristalpatroon te hebben, zoals de meeste diamenten hebben, maar een hexagonale structuur. Zo’n structuur ontstaat bij heftige gebeurtenissen, zoals inslagen van meteorieten, waarbij de temperatuur en druk enorm zijn. Door de inslag van een grote meteoriet zou niet alleen de koude periode van het Jonge Dryas zijn begonnen, maar zouden ook diersoorten zoals de sabeltandtijger en de mammoet verdwenen zijn. Men denkt zelfs dat het zogenaamde Clovisvolk, vroege bewoners van het Noord-Amerikaanse continent, door de inslag verdween. Niet iedereen is er overigens van overtuigd dat een meteoriet dé oorzaak is van de plotselinge afkoeling.

Gesteentelaag met nanodiamanten. Credit University of Oregon

Ten eerste is er nog nergens een inslagkrater gevonden. Ten tweede is het Jonge Dryas eerder begonnen op het zuidelijke halfrond van de Aarde en het is niet bekend hoe dat samenhangt met een inslag op het noordelijke halfrond. Ten derde heb ik enkele geleden al betoogd dat een plotselinge koude-periode ook zou kunnen samenhangen met een verminderde zonne-activiteit. Kortom, hier is het laatste nog niet over gezegd. Wordt vervolgd. Bron: New York Times.

Yellowstonepark begint te schudden

Yellowstonepark. Credit: Ed Austin/Herb Jones/Wikipedia.

Sinds tweede kerstdag, 26 december j.l., is er in het Amerikaanse Yellowstonepark een verhoogde seismische activiteit gemeten. Iedere dag zijn er lichte aardbevingen, waarvan sommigen een sterkte van hoger dan 3 hebben op de schaal van Richter, aan de noordkant van het meer van Yellowstone. Seismologen hebben geen idee hoe serieus (lees: potentiëel gevaarlijk) ze de recente activiteit moeten inschatten. Zoals bekend ligt in het Yellowstonepark een zogenaamde caldera, de Yellowstonecaldera, een onder de oppervlakte liggende complexe vulkaan die ongeveer om de 600.000 jaar volledig uitbarst. De laatste eruptie is echter al 640.000 jaar geleden, dus je zou de kans groot kunnen achten dat ‘ie over niet al te lange tijd weer uitbarst. Een aantal jaren geleden had de BBC de documentaire Supervolcano, waarin prachtig getoond wordt wat er gebeurt als de boel uit elkaar knalt.  Probleem met de metingen is dat er nog maar een jaar of dertig seismische metingen worden verricht in het park en dat men nog niet beschikt over veel vergelijkingsmateriaal. De huidige activiteit is wel de sterkte van die afgelopen dertig jaar.

Oeps! 😯 Bron: Greg Laden’s Blog.

Barbarina Zwicky verdedigt haar vader

Fritz Zwicky. Credit: CalTech Archives.

Had ik vanmorgen al het bericht van Rebecca Griffin, die het opnam voor manlief én NASA-baas Michael Griffin, nu een verhaal wat ook al ook al zo’n familiezaak betreft:  Barbarina Zwicky, die het opneemt voor haar vader, de beroemde én beruchtte sterrenkundige Fritz Zwicky. Beroemd omdat hij héél veel dingen als eerste ontdekt of bedacht heeft [1]Zoals gravitatielenzen, donkere materie en neutronensterren. Ook schijnt hij het carpoolen bedacht te hebben., berucht omdat hij bekend stond om z’n persoonlijke aanvallen op tegenstanders. Wie waren z’n tegenstanders? Nou, eenvoudig iedereen die het niet met hem eens was. Wie niet voor hem was, die was tegen hem.  Met name de vete tussen Zwicky en Walter Baade is tot op het scherpst van de snede ‘uitgevochten’. Zwicky noemde Baade een Nazi, hetgeen hij zeker ná­et was, en Baade was bang dat Zwicky hem zelfs zou willen vermoorden. In de jaren dertig werkten Zwicky en Baade nog samen bij onderzoek naar supernova, de term die door hun beiden bedacht was, maar daar kwam op een gegeven moment een eind aan toen Zwicky vond dat hij niet genoeg eer van Baade kreeg voor z’n werkzaamheden. In vele boeken is geschreven over het karakter van Zwicky, dat ‘m nou niet bepaald populair maakte bij collega’s. Op congressen werd Zwicky regelmatig gemeden. Zelf liet hij altijd zien hoe sterk hij was door op z’n handen rond te gaan lopen. Hij stierf 8 februari 1974 op 75 jarige leeftijd en weinigen rouwden om z’n dood. Nu 35 jaar later is daar het bericht dat Barbarina Zwicky het opneemt voor haar vader. Volgens haar was Fritz Zwicky een toegewijd sterrenkundige die vele ontdekkingen heeft gedaan en die ver boven z’n collega’s stond. “The unbelievable incompetence and ineptitude of his colleagues and their subsequent rage [have] resulted in rabid attempts using literary assault against a decedent”, aldus Zwicky’s dochter. Zwicky schijnt humanist te zijn geweest, waarbij hij onder andere weeskinderen hielp, dus wat dat betreft denk ik dat dochterlief gelijk kan hebben. Wat z’n wetenschappelijke prestaties betreft denk ik dat Zwicky ook alle eer verdient, want hij heeft inderdaad veel baanbrekend werk verricht. Maar om dan direct de naaste collega’s af te vallen gaat mij te ver. Iemand als Walter Baade heeft ook goed werk verricht, dus is het niet netjes om alles op hun af te schuiven. Bron: Discover Magazine.

References[+]

References
1 Zoals gravitatielenzen, donkere materie en neutronensterren. Ook schijnt hij het carpoolen bedacht te hebben.

Vrouw NASA-baas Griffin pleit bij Obama

Michael Griffin. Credit: Renee Bouchard / NASA

Afgelopen Kerstavond heeft Rebecca Griffin, de vrouw van NASA-topman Michael Griffin, een e-mail naar vrienden en kennissen rondgestuurd, waarin ze iedereen oproept om steun te betuigen voor haar poging om echtgenoot Michael baas te laten blijven van de NASA. Ze heeft deze niet eerder vertoonde campagne opgezet om iedereen een petitie te laten tekenen, bedoeld om voor te leggen aan de nieuwe president Barack Obama, “to consider keeping Mike Griffin on as NASA Administrator.” Die online petitie is hier te vinden. Er is inmiddels ook een tegenpetitie te vinden, waarin betoogd wordt dat Griffin vanwege z’n wanprestaties de afgelopen jaren juist weg moet. 😀 Kortom, getouwtrek om de baas van de NASA. Ik ben benieuwd wat Obama gaat doen. Mijn gok: ‘t is afgelopen met Griffin. Bron:  héél veel online-kranten, waaronder de Huffington Post.