30 mei 2024

Aardbeving Italië gezien vanuit de ruimte

De aardbeving rondom Aquila

De aardbeving rondom Aquila. Credit: IREA-CNR

Op 6 april j.l. vond in Midden-Italië in de buurt van het Middeleeuwse stadje L’Aquila een aardbeving plaats, die een sterkte had van 6,3 op de schaal van Richter. Wetenschappers zijn er in geslaagd om met behulp van radarbeelden van ESA’s Envisat satelliet en de drie Italiaanse COSMO-SkyMed satellieten de bewegingen van de aarde aanschouwelijk te maken. Met een techniek genaamd SAR Interferometry (InSAR) is men in staat bewegingen van slechts enkele millimeters van delen van de aardkorst vanuit de ruimte te zien. Op 1 februari 2009 was het gebied rondom L’Aquila al door Envisat gefotografeerd, dus vóór de aardbeving, en op 12 april gebeurde dat weer, dit keer ná de aardbeving. Op de aldus verkregen foto zijn negen randen (fringes in het Engels) te zien, die ieder overeenkomen met 2,8 cm verplaatsing van de aarde. Tussen de steden L’Aquila en Fossa is de aarde in totaal zo’n 25 cm opgeschoven. De Envisat-data worden gestaafd door waarnemingen die zijn gedaan door vijf GPS-lokaties rondom L’Aquila. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA houdt het Italiaanse rampgebied ook komende tijd goed in de gaten en alles is te zien en downloaden vanaf deze site. Bron: ESA.

Share

Speak Your Mind

*