22 juli 2024

Komt er eind april een aardbeving in Zuid-Iran?

De aardbeving van 2003

De aardbeving van 2003. Credit: Hisada et al, 2005.

Meestal hoor je die ‘voorspellingen’ allemaal áchteraf. Economen die beweren de economische crisis te hebben zien aankomen, sterrenkundigen die zeggen de gammaflitser in sterrenstelsel X te hebben verwacht en seismologen die een aardbeving in land Y hebben voorspeld. Van die laatste categorie heb ik één exemplaar te pakken, want enkele Chinezen, waaronder Guangmeng Guo van het Remote Sensing Center in Jiangsu in China, hebben voorspeld dat eind april 2009 een aardbeving met een kracht van 5 á 6 op de schaal van Richter zal plaatsvinden in het zuiden van Iran.

Kijk, dat laat niet aan duidelijkheid te wensen over. Op 26 december 2003 was eerder al een zware aardbeving (magnitude 6,6) geweest rondom de stad Bam (zie afbeelding), waarbij ruim 26.000 mensen om het leven kwamen. Guo en consorten baseren zich op waarnemingen aan vreemde wolken die ze in het gebied hebben waargenomen. Volgens hen zijn die wolken het gevolg van de drukopbouw die momenteel ergens onderin de aarde van zuid-Iran bezig is en die electromagnetische verstoringen met gepaardgaande bewolking veroorzaken. In Italië was er ook al zo’n seismoloog, Gioacchino Giuliani geheten, die op basis van de uitstoot van radongas had voorspeld dat er in Italië een aardbeving zou plaatsvinden. Omdat de autoriteiten vonden dat Guliani paniek onder de bevolking veroorzaakte moest hij z’n waarschuwing echter intrekken. Afijn, als men met wolken inderdaad aardbevingen kan voorspellen dan krijgen we binnenkort een nieuw beroep: seismo-weermannen! Eh… en seismo-weervrouwen, excuus. 😀 Bron: Short Sharp Science.

Share

Speak Your Mind

*