16 april 2024

Verleden van Andromedastelsel nader onderzocht

Het Andromeda-sterrenstelsel

Het Andromedastelsel. Credit: Alan McConnachie (Herzberg Institute of Astrophysics in Victoria, Canada)

Een team sterrenkundigen onder leiding van Alan McConnachie (Herzberg Institute of Astrophysics in Victoria, Canada) heeft gebruikmakend van de Canada-France-Hawaii telescoop het welbekende Andromeda-sterrenstelsel (M31) onderzocht. Door op zoek te gaan naar restanten van vroegere botsingen in de ruimte eromheen hoopte men de ontstaansgeschiedenis van M31, welke zich 2,2 miljoen lichtjaar van het melkwegstelsel bevindt, te kunnen reconstrueren. Men keek daarbij naar sporen van plaatselijke verdichtingen in een diffuse ‘zee’ van sterren, zich uitstrekkend tot wel een half miljoen lichtjaar voorbij de ‘klassieke’ grenzen van M31. Die sporen vormen waarschijnlijk de restanten van botsingen die het Andromedastelsel in de loop van z’n evolutie heeft ondergaan met andere (dwerg-)stelsels. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zo’n 2 á 3 miljard jaar geleden M31 een botsing heeft ondergaan met een ander bekend sterrenstelsel, de Driehoeksnevel (M33). In de fotografische speurtocht naar het gebutste verleden van M31, die de Pan-Andromeda Archeological Survey (PAndAS) wordt genoemd,  zijn de slierten van sterren nog zichtbaar die van die botsing zijn overgebleven. Verder zag men nog restanten van de ‘bouwstenen’ van het Andromedastelsel. De gangbare theorie is dat grote sterrenstelsels het resultaat zijn van het samensmelten van kleinere, dwergstelsels. Een soort van galactisch kannibalisme dus. Rondom het stelsel bevinden zich nog steeds dwergstelsels, die tot nu toe uit de greep van M31 zijn gebleven, vergelijkbaar met dwergstelsels zoals de Magelhaense Wolken nabij het Melkwegstelsel. Bron: Science Daily + NRC-Handelsblad, 5 september 2009.

Share

Speak Your Mind

*