23 juli 2024

Herrie in de tent over Fermi-gegevens

Een aanwijzing voor donkere materie?

Een aanwijzing voor donkere materie? Credit: NASA/FERMI-LAT

Op basis van gegevens van de gammasatelliet Fermi van de NASA zijn enkele sterrenkundigen tot de conclusie gekomen dat ze wellicht in het centrum van de Melkweg annihilatie hebben waargenomen van donkere materie [1]De gegevens wijzen erop dat de deeltjes donkere materie een massa hebben tussen 25 en 30 GeV, zo’n 30 keer zwaarder dan een proton. Vermoedelijk de beste kandidaat daarvoor: het neutralino.. Klinkt natuurlijk als fantastisch nieuws, los van het feit dat al vele andere groepen dezelfde vondst hebben geclaimd, maar toch heeft het artikel over de mogelijke vondst van donkere materie aanleiding gegeven tot rumoer. De twee auteurs van het artikel, Lisa Goodenough (New York University) en Dan Hooper (Fermilab in Batavia), hebben namelijk gebruik gemaakt van data van Fermi. Hebben ze dat illegaal gedaan, gejat dus? Nee, de data is dit jaar vrij beschikbaar gesteld door de NASA. Da’s het punt niet. Maar het officiële Fermiteam van wetenschappers heeft op basis van de gegevens nog géén artikel gepubliceerd en dát wekt wrevel. De natuurkundige Alex Murphy, werkzaam aan het ZEPLIN III donkere materie-experiment, zegt dat het een PR-ramp is als de ontdekking van donkere materie bekend zou worden als de Goodenough-Hooper ontdekking en dat het Fermiteam staat toe te kijken. De openheid van de NASA zou dan eigenlijk averrechts werken en dat zou niet goed zijn voor de wetenschap. Julie McEnery, één van de leden van het Fermiteam, heeft overigens ook al gereageerd op het rumoer. Volgens haar heeft haar team meer tijd nodig om de data zeer nauwkeurig te analyseren en de uitkomst zal een meer gedegen resultaat opleveren dan waarmee Goodenough en Hooper op de proppen kwamen. Fijntjes wordt erop gewezen dat anderen op basis van dezelfde data van Fermi tot de conclusie komen dat de gammastraling vanuit het centrum van de Melkweg niet van annihilerende donkere materie is, maar van de botsing van fotonen met protonen. Gaat lekker zo! 🙂 Bron: Physics World.

Voetnoten

Voetnoten
1 De gegevens wijzen erop dat de deeltjes donkere materie een massa hebben tussen 25 en 30 GeV, zo’n 30 keer zwaarder dan een proton. Vermoedelijk de beste kandidaat daarvoor: het neutralino.
Share

Speak Your Mind

*