18 mei 2024

Wellicht antimaterie gevonden in bliksem

Antimaterie in bliksem?

Antimaterie in bliksem? Credit: Pixy/CC BY-NC-ND 4.0

Er zijn aanwijzingen dat de bliksem op aarde in staat is om af en toe ook antimaterie te produceren. Men heeft gammastraling waargenomen afkomstig van de bliksem en sommige energiewaarden kunnen alleen het resultaat zijn van het verval van positronen, het antideeltje van electronen. Positronen zijn één vorm van antimaterie. Opmerkelijk is de wijze waarop men dit ontdekt heeft. Het is niet vanaf de aarde waargenomen, maar vanuit de ruimte. De satelliet Fermi (voorheen GLAST), gemaakt om gammabronnen vanuit de ruimte te bestuderen, heeft gammastraling van 17 bliksems op aarde bekeken en in twee daarvan vond ‘ie aanwijzingen dat er positronen in het spel waren. Alle 17 bliksems waren ook gevolgd in het kader van het World Wide Lightning Location Network. De Fermi-waarnemingen van de antimaterie in bliksem werden op 5 november j.l. bekendgemaakt op een Fermi-symposium door Michael Briggs (University of Alabama, VS). Bron: Sciencenews.

Share

Comments

  1. Ja, en volgend jaar lezen we dus hier dat de bliksem: CO2 weer uitsplitst tot 2 atomen zuurstof en 1 atoom koolstof dat als hagelkern weer uitregent tot dat vieze zwarte drapje wat iedere onweersbui gewoonlijk achterlaat.

    Kan meteen Greenpeace verder zoeken naar al dat verdwenen CO2 want met al die elektriciteitscentrales, in de brand gevlogen/gestoken kolenmijnen en ontploffingsmotoren in 2009 had het volgens hun berekeningen allang tot vér over de 4% van onze frisse lucht moeten doorstijgen maar het is er niet.

    In 1872 was het CO2 gehalte trouwens al 0,04% en was dat ook in 1905 en dito in 1915 het geval, terwijl het in 1942 al was doorgestegen naar 0,042% alle zijn chemische metingen; actueel heden is het nu is 0,0388% maar dan gemeten op 2,3 kM hoogte.

Speak Your Mind

*