16 april 2024

Publiekslezing: de ster van Bethlehem

Credit: Geralt/Pixabay.

Komende vrijdag, 18 december 2009, houdt sterrenkundevereniging Christiaan Huygens z’n jaarlijkse publiekslezing. De kerst is in aantocht, dus ze dachten bij Huygens, kom laten we dhr. F.H. Fockens vragen om een lezing te geven over ‘De ster van Bethlehem’ en aldus geschiedde. In z’n samenvatting van z’n verhaal zegt Fockens er zelf over: “Wat moeten wij ons toch voorstellen bij die ster van Bethlehem? Was het een nieuwe, heel grote heldere ster (een supernova), was het een komeet of was het een bijzondere samenstand van planeten? We zullen al die mogelijkheden eens kritisch vanuit de astronomie gaan bekijken. Daarbij zullen we steeds eerst nagaan wat een supernova is, waar kometen vandaan komen en hoe planeten langs de sterrenhemel zwerven. De komeet 17P/Holmes bracht mij op een idee. Zagen wij toen de ‘Ster van Bethlehem’ weer?” Afijn, komt allen tezamen op vrijdag bij Huygens! Klokslag 20.30 uur begint ’t. Hoe je d’r komt? Zo dus.

Share

Comments

 1. Oudste evangelie Marcus onbetrouwbaar.

  Evangelie van Lucas zooitje verzonnen onzin zelfs, zoog geboorte van Jezus met ster van Bethlehem uit dikke doktersduim.

  Boeddha kreeg de morgenster te zien op de ochtend van zijn verlichting. Ook later verzonnen.

  Boeddha zelf probeerde systematiek te brengen in de meditatiebeoefening, met het achtvoudige pad, acht regels.

  Ook was zijn middenweg een reactie op de Jains.

  Ouder nog vinden we dat religie bedoelt was om de strijders aan te moedigen (Rig Veda) en de vijanden met magie te bezweren (Atharva Veda).

 2. Vergissinkje, die ster is een toevoeging in het driekoningenparagraaf in het evangelie van Matheus, de andere drie evangelisten noemen die ster niet.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Bethlehem

  According to the Gospel of Matthew, the magi were men "from the east" who were inspired by the appearance of the star to travel to Jerusalem. There they met King Herod of Judea, and asked where the king of the Jews had been born. Herod then asked his advisers where a messiah could be born. They replied Bethlehem, a nearby village, and quoted a prophecy by Micah. While the magi were on their way to Bethlehem, the star appeared again. Following the star, which stopped above the place where Jesus was born, the magi found Jesus with his mother, paid him homage, worshipped him and gave gifts. They then returned to their "own country"

 3. De kwestie is deze : geloof je in het verhaal van Matheus of geloof je dat niet , In het laaste geval is de kous gelijk af en hoefty er niet verder meer over gediscussieerd te worden.

  Geloof je wèl in het verhaal, dan zou de meeest voor de hand liggende vooronderstelling moeten zijn dit verhaal letterlijk op te nemen :

  – de 'wijzen' kwamen uit het Oosten,

  – zij volgden de ster die zij in het Oosten hebben zien opkomen maar gingen naar het Westen (!),

  – er is sprake van één ster, niet van meerdere sterren en ook niet van conjuncties en in die tijd waren de astronomen niet zo onderontwikkeld d

 4. De kwestie is in de eerste plaats : geloof je WEL of geloof je NIET in het verhaal van Mattheus.? Geloof je er niet in, dan is het totaal zinloos om een verklaring te zoeken voor iets waarvan je dus gelooft dat het niet heeft plaatsgevonden.

  Geloof je er wèl in, dan in het meest logisch om het verhaal letterlijk te nemen :

  – de 'wijzen' kwamen uit het Oosten,

  – ze zagen de ster opgaan in het Oosten maar gingen naar het Westen,

  – zij zagen één ster en niet meerdere sterren,

  – er is sprake van één ster en niet van een conjunctie (planeten werden geïnterpreteerd als zijnde 'dwaalsterren'),

  – het verschijnsel is wel door de drie 'wijzen' waargenomen maar door niemand anders en nergens anders,

  – de ster was lang genoeg zichtbaar om het besluit te nemen om op reis te gaan, de reis zelf te ondernemen en tenslotte, om de ster ook nog eens in Jeruzalem waar te nemen..

  – het tijdstip moet min of meer samenvallen met de geboorte van Jezus.

  Een logische verklaring moet dus deze feiten letterlijk kunnen verklaren. Als we UFOs uitsluiten, dan blijft alleen maar de verklaring op de Nederlandse wikipedia-pagina over.

 5. Peter Kerstholt zegt

  Wat Gerard van NovaLoka schrijft over het evangelie van Markus is onwaar. Ook omdat hij zijn mening niet onderbouwt, scoort hij een onvoldoende.

 6. Peter Kerstholt zegt

  Zij volgden de ster die zij in het Oosten zagen; de wijzen bevonden zich op dat moment ten opzichte van de ster in het Oosten! Zij zagen vanuit het Oosten de ster in het Westen.

  Een interessante verklaring voor de ster die ten tijde van Jezus'geboorte verscheen is die van Thrasyllus van Rhodos, raadsman van keizer Tiberius en geleerde.

 7. Peter, hoe luidt die verklaring voor de ster van Bethlehem van Thrasyllus van Rhodos?

 8. Peter Kerstholt zegt

  Een grote planetenconjunctie.

Speak Your Mind

*