28 mei 2024

Bootjevaren op Titan

Ligeia Mare. Credits: NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell

Saturnus grootste maan Titan heeft meren vol met methaan. Wetenschappers hebben een voorstel gemaakt om op één van de grootste meren op het noordelijk halfrond van Titan, Ligeia Mare genaamd, met een soort van boot te gaan varen en daar onderzoek te doen. 😯 Bootjevaren op Titan dus. Het gaat om de Titan Mare Explorer (TiME), een sonde die in staat zou moeten zijn op zo’n meer te blijven drijven en die volgens schattingen in 2016 gelanceerd zou kunnen worden, om vervolgens in 2023 te plonsen in Ligeia Mare. De NASA moet nog wel instemmen met het voorstel, maar met een geschat budget van maximaal $ 425 miljoen – een koopje in NASA-termen – denkt men goede kans te maken op goedkeuring. Aangekomen op Titan zou TiME onderzoek moeten doen aan de chemische samenstelling en morfologie van het meer en aan de meteorologie van Titan.

De Titan Mare Explorer. Credit: NASA

De benodigde energie die TiME nodig heeft voor z’n werkzaamheden komt van een zogenaamde Advanced Stirling Radioisotope Generator (ASRG), een op plutonium draaiende generator, die meer stroom levert dan de traditionele Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs), zoals gebruikt wordt in de Cassini. Het zonlicht dat Saturnus en ook Titan bereikt is te gering om gebruik te maken van zonnepanelen. Bron: BBC.

Share

Speak Your Mind

*