23 februari 2024

GALEX bestudeert Hanny’s Voorwerp in het ultraviolet

Het UV-spectrum van Hanny’s Voorwerp. Credit: NASA

De NASA heeft z’n GALaxy Evolution EXplorer (GALEX) met z’n ultraviolet-telescoop laten kijken naar Hanny’s Voorwerp, de mysterieuze groene wolk vlakbij het sterrenstelsel IC 2497. Het door basisschool-juffrouw lerares Nederlands Hanny van Arkel ontdekte object is al door vele instrumenten waargenomen, waaronder de Hubble ruimtetelescoop. GALEX kijkt naar UV-straling met een golflengte van 1350 tot 2800 Angstrom dat afkomstig is van objecten in het heelal. Dat levert zowel foto’s op als spectra van die objecten. De UV-foto van Hanny’s Voorwerp is nogal wazig, hetgeen te maken heeft met de lage resolutie van de UV-detector aan boord van GALEX. In UV-licht is Hanny’s Voorwerp in ieder geval helderder dan IC 2497 en dat is opmerkelijk. Het spectrum dat GALEX van Hanny’s Voorwerp heeft gemaakt (zie afbeelding) laat zien dat die UV-straling afkomstig is van de emissie van geïoniseerde gassen, waarbij met name de lijnen van C III, C IV en He II zijn geïdentificeerd. Opvallend is dat het zogenaamde continuüm tússen de emissielijnen niet tot nul is gereduceerd, hetgeen wijst op de recombinatie van waterstof, weerkaatsing van straling van IC 2497 door stofwolken óf door stervorming in Hanny’s Voorwerp. Bron: Galaxy Zoo Blog.

Share

Comments

  1. Thanks Arie! 😉 Deze basisschooljuf is trouwens inmiddels lerares Nederlands op 't Citaverde college (VMBO). 😀

Speak Your Mind

*