24 februari 2024

HIFI vindt vingerafdrukken van bouwstenen van leven

HIFI’s spectrum van de Orionnevel. Credit: ESA, HEXOS y el consorcio de HIFI / E.Bergin.

ESA’s infrarorood-ruimtetelescoop Herschel heeft in de Orionnevel (M42) de chemische vingerafdrukken gevonden van vele organische en anorganische moleculen. HIFI, het Nederlandse meetinstrument van Herschel, onthulde deze vingerafdrukken in de vorm van een zeer gedetailleerd spectrum (zie de afbeelding hiernaast) van de Orionnevel, een van de dichtstbijzijnde kraamkamers van sterren en planeten in ons melkwegstelsel. Het spectrum geeft een goede indruk van de schat aan nieuwe informatie die Herschel-HIFI gaat opleveren over hoe organische moleculen zich vormen in de ruimte. Het Orion-spectrum – een grafiek die weergeeft hoeveel licht er van iedere kleur is gemeten – maakt duidelijk dat HIFI uitstekend werkt sinds het ruimteinstrument weer operationeel is (vanaf januari 2010). Een opvallend kenmerk van het HIFI-spectrum van Orion is het rijke, dichte patroon van “pieken”. Elke piek in het spectrum vertegenwoordigt licht met een hele specifieke kleur. Doordat iedere molecuul zijn eigen serie kleuren heeft, vertegenwoordigt iedere piek dan ook de emissie van een specifiek molecuul. Door de emissielijnen te identificeren die duidelijk in verband kunnen worden gebracht met “gewone” moleculen, kunnen sterrenkundigen de chemische vingerafdrukken afleiden van de directe voorlopers van (organische) moleculen die in verband staan met de oorsprong van leven. Opvallend aan het spectrum dat HIFI van Orion heeft gemaakt, is de grote rijkdom aan informatie: tot de moleculen die al zijn geïdentificeerd behoren water, koolmonoxide, formaldehyde, methanol, dimethyl-ether, waterstofcyanide, zwaveldioxide, zwavelmonoxide en hun bijbehorende isotopen. Sommigen daarvan zijn bouwstenen van leven. Naar verwachting zullen ook nieuwe organische moleculen opduiken. Bron: Nova.

Share

Speak Your Mind

*