28 februari 2024

Nou is ’t zeker: Europese reuzentelescoop komt op Cerro Armazones in Chili

Credit: ESO

Bij m’n bericht op 5 maart j.l. was het nog een advies van de een of andere commissie van de ESO – the European Southern Observatory, die al die observatoria in Chili exploiteert – om de European Extremely Large Telescope (E-ELT) op de Cerro Armazones in Chili te stationeren. Maar nu is het een besluit! De ESO-raad heeft namelijk Cerro Armazones definitief uitgekozen als locatie voor die nieuwe 42-meter E-ELT. Cerro Armazones is een 3060 meter hoge berg in het centrale deel van de Atacama-woestijn in Chili, ongeveer 130 kilometer ten zuiden van de stad Antofagasta en zo’n 20 kilometer van Cerro Paranal, waar ESO’s Very Large Telescope (VLT) staat. De volgende stap voor ESO is de bouw van de E-ELT, een extreem grote optische/infrarood-telescoop met een hoofdspiegel met een diameter van 42 meter. De E-ELT wordt “het grootste oog op de hemel” – de enige telescoop in zijn soort ter wereld. ESO maakt momenteel samen met de astronomische gemeenschap gedetailleerde constructieplannen. De E-ELT zal zich richten op de meest urgente vragen binnen de astronomie en kan uiteindelijk onze kijk op het heelal revolutionair veranderen, net zoals Galilei’s telescoop dat 400 jaar geleden deed. Het uiteindelijke groene licht om te gaan bouwen wordt eind 2010 verwacht, en de ingebruikname in 2018. De beslissing over de E-ELT-locatie is genomen door afgevaardigden van ESO’s veertien lidstaten, gebaseerd op een uitgebreid vergelijkend meteorologisch onderzoek, dat een paar jaar in beslag heeft genomen. De meeste gegevens die tijdens de selectieperiode zijn verzameld, zullen in de loop van dit jaar openbaar worden gemaakt. Bij de selectie van de locatie moesten verschillende factoren worden afgewogen. Daarbij ging het in de eerste plaats om de ‘astronomische kwaliteit’ van de atmosfeer, zoals het aantal heldere nachten, de hoeveelheid waterdamp en de ‘stabiliteit’ van de atmosfeer. Maar er moest ook rekening worden gehouden met de constructie- en operationele kosten, en de operationele en wetenschappelijke synergie met andere grote waarneemfaciliteiten (VLT/VLTI, VISTA, VST, ALMA, etc.) In maart 2010 kreeg de ESO-raad een voorlopig rapport met de belangrijkste conclusies van het E-ELT Site Selection Advisory Committee. Deze conclusies bevestigden dat alle onderzochte locaties van de uiteindelijke shortlist (Armazones, Ventarrones, Tolonchar en Vizcachas in Chili, en La Palma in Spanje) uitstekende locaties zijn voor astronomische waarnemingen, ieder met zijn eigen kracht. Het technische rapport concludeerde dat Cerro Armazones, bij Paranal, duidelijk de voorkeur heeft, omdat de waarneemcondities er het beste zijn en er kan worden geprofiteerd van de nabijheid van de faciliteiten van ESO’s Paranal-sterrenwacht. Cerro Armazones en Paranal delen dezelfde ideale omstandigheden voor sterrenkundige waarnemingen, met meer dat 320 heldere nachten per jaar. Bron: Nova.

Share

Speak Your Mind

*