24 juli 2024

Kan je zwarte gaten ook vernietigen?

Kan je zwarte gaten ook vernietigen? Credit: Geralt/Pixabay.

Leuke vraag nietwaar? Kunnen we zwarte gaten, die allesverslindende monsters in de kernen van sterrenstelsels en de eindstadia van superzware sterren, daadwerkelijk vernietigen? Het dappere duo Ted Jacobson (Universiteit van Maryland) en Thomas Sotiriou (Universiteit van Cambridge) denkt van wel. Tenminste, ze denken hóe het in theorie zou kunnen. Hun redenering is simpel: ieder zwart gat wordt omgeven door een waarneemhorizon, de ultieme grens waarbinnen de ontsnappingssnelheid v hoger wordt dan de lichtsnelheid c. Wiskundig gezien kan een zwart gat met slechts één vergelijking worden weergegeven, namelijk de volgende ongelijkheid:

M2 > (J/M)2 + Q2

waarin M de massa van een zwart gat is, J het impulsmoment en Q z’n lading. Jacobson en Sotiriou denken dat een zwart gat geen zwart gat meer is als het ontdaan is van z’n waarneemhorizon. Geen waarneemhorizon waar v > c is, dan ook geen zwart gat. Wel een singulariteit, het centrum van een zwart gat waar alle massa zich in één oneindig klein punt bevindt. Volgens Jacobson en Sotiriou moet de waarneemhorizon verdwijnen als door het toenemen van het impulsmoment en/of de lading bovenstaande ongelijkheid wordt omgedraaid. Gewoon een kwestie dus van het impulsmoment en/of de lading laten stijgen en klaar is Kees. Maar da’s allemaal in theorie. Probleem is dat met die stijging ook de massa veranderd en in alle computerberekeningen die Jacobson en Sotiriou hebben uitgevoerd komt er geen enkele oplossing uit waarbij de ongelijkheid wordt omgekeerd. Kortom, in theorie kan je een zwart gat ontdoen van z’n waarneemhorizon, waarbij een kale singulariteit overblijft, maar óók in theorie is er (tot nu toe) nog geen enkele oplossing voor gevonden. Wordt vervolgd. Meer weten over de theorie van het duo? Lees dan Destroying Black Holes With Test Bodies. Bron: Technology Review.

Share

Comments

  1. edhoeven zegt

    tja wat was er eerder, de kip of het ei.

    zonder massa geen horizon dus

    die twee zijn onafscheidelijk massa 1e (oorzaak) horizon 2e (gevolg)

Speak Your Mind

*