23 april 2024

Zijn er meer soorten Higgsdeeltjes?

Logo van het D0-experiment, welke wijst op het bestaan van meerdere soorten Higgsdeeltjes. Credit: DO-Collaboration

Het Higgsdeeltje, welke volgens het Standaard Model van de elementaire deeltjes en de krachten daartussen massa zou geven aan die deeltjes, zou wel eens in meerdere soorten kunnen voorkomen. Aldus natuurkundigen die werkzaam zijn bij de Tevatron deeltjesversneller van Fermilab in de Verenigde Staten. Met de Tevatron werd onlangs bij het D0-experiment een asymmetrie waargenomen in de muonen (materie) en antimuonen (antimaterie), die geproduceerd werden als gevolg van deeltjesbotsingen. Er werd 1% meer muonen dan antimuonen geproduceerd, kennelijk een gevolg van een lichte voorkeur van de natuur voor gewone materie. Die asymmetrie kan volgens de onderzoekers wijzen op een meervoudig Higgsdeeltje. Het genoemde Standaard Model, welke in de jaren zeventig is opgesteld door Glashow, Salam en Weinberg, zegt dat er maar één meetbaar Higgsdeeltje is. Er zouden volgens dat model wel drie andere ‘versies’ zijn, maar die zouden onmiddelijk opgaan in andere deeltjes en samen zouden het ene zichtbare Higgsdeeltje en de drie verdwenen Higgsdeeltjes een zogenaamd ‘doublet’ vormen. De Tevatron-wetenschappers denken dat er twee van die doubletten kunnen voorkomen in de natuur, die samen drie electrisch neutrale Higgsdeeltjes, één positief geladen Higgsdeeltje en tenslotte één negatief geladen Higgsdeeltje geven. Snappen jullie ’t nog? Bron: NRC-Handelsblad, 15 juni 2010. [Naschrift]: ik heb zojuist het wetenschappelijke artikel gevonden, waarin bovenstaand vermoeden over het bestaan van meerdere Higgsdoubletten wordt beschreven: CP violation in Bs mixing from heavy Higgs exchange van Bogdan A. Dobrescu, Patrick J. Fox en Adam Martin.

Share

Speak Your Mind

*