16 juli 2024

Eise Eisinga Planetarium kandidaat Werelderfgoedlijst

Het Planetarium van Eisinga. Credit: Eise Eisinga Planetarium.

Het planetarium van Eise Eisinga, het oudste werkende planetarium ter wereld, is afgelopen vrijdag voorgedragen door de “Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed” onder leiding van Joan Leemhuis als kandidaat voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO vraagt de lidstaten de voorlopige lijst iedere tien jaar te herzien. De huidige Nederlandse voorlopige lijst stamt uit de jaren 90 en tot die lijst behoren o.a. het Rietveld Schröderhuis, het eiland Schokland, Willemstad Curaçao, de Waddenzee en de grachtengordel in Amsterdam. Het Planetarium van Eisinga, dat tussen 1774 en 1781 door de Friese wolkammer Eise Eisinga in de woonkamer in zijn huis in Franeker werd gebouw, is één van de negen kandidaten, die volgens de commissie van uitzonderlijke en universele waarde zijn, die in staat en bereid zijn om het erfgoed te behouden en te beheren en bij te dragen aan het verhaal van het Nederlands Koninkrijk aan de rest van de wereld. Tot de andere kandidaten behoren o.a. het zeereservaat Bonaire Marine Park en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Meer over die negen kandidaten vind je hier. Nou nog kijken wie de ministers van OCW en LNV uiteindelijk kiezen als de nieuwe Nederlandsche werelderfgoederen. Ons inziens hoort daar zeer zeker het planetarium van Eisinga bij, welke inmiddels ook al de toevoeging “Koninklijk” in haar naam mag doen! Bron: Commissie Voorlopige Lijst.

Share

Speak Your Mind

*